MAO:536/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/365
Ratkaisun päivämäärä13.12.2019
Tuomion numero536
Laki, lainkohtaPatenttilain 71 a §
Riidanalaisen patentin numeroEP 2 389 073
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Burcon Nutrasciense (MB) Corp.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko patentinhaltija toiminut olosuhteiden vaatimalla huolellisuudella kyseessä olevan eurooppapatentin vuosimaksun maksamiselle varatun määräajan noudattamiseksi.

Patenttilain 71 a §:n 1 momentin edellytysten täyttyessä patenttiviranomainen voi todeta, että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Tämän edellytyksenä kyseisen momentin mukaan on, että patentinhaltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttiviranomaisessa mainitussa laissa tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen sekä suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden ja viimeistään vuoden kuluttua määräajan päättymisestä.

Euroopan patenttisopimuksen vastaavankaltaisen säännöksen osalta oli Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien käytännössä arvioitu oikeudenmenetyksen hyväksytyksi korjaamisperusteeksi esimerkiksi irrallinen virhe normaalisti tyydyttävässä järjestelmässä tai toimivaksi osoitetun järjestelmän satunnainen ja harvinainen virhe.

Valittajan Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 389 073 kahdeksas vuosimaksu oli erääntynyt maksettavaksi 31.1.2017 ja se oli ollut mahdollista suorittaa korotuksineen 31.7.2017 saakka. Vuosimaksua ei oltu kuitenkaan suoritettu 31.7.2017 mennessä, vaan vasta sen jälkeen.

Valittajan esittämän mukaan vuosimaksujen maksamiseksi oli ollut käytössä sinänsä toimiva järjestelmä, mutta yhden henkilön tekemät virheet olivat johtaneet siihen, että maksua ei oltu maksettu määräajassa.

Valittaja oli antanut kyseisen eurooppapatentin hoitamisen kanadalaiselle patenttiasiamiestoimistolle, joka oli antanut vuosimaksujen maksamisen toimeksi kansainväliselle patenttimaksuja hoitavalle yhtiölle. Patenttimaksuja hoitava yhtiö oli asianmukaisesti ilmoittanut maksujen erääntymisestä. Patenttiasiamiestoimiston asiaa hoitava avustava patenttiasiamies ei ollut antanut maksuyhtiölle ohjetta maksaa maksua, mutta oli ilmoittanut sen maksamisesta toimistonsa kirjaamo-osastolle.

MAO:n mukaan esitetyn selvityksen perusteella asiaa hoitaneen patenttiasiamiestoimiston patentinhallintajärjestelmään eikä tietojen merkitsemiseen ole sisältynyt varmistumista maksutoimeksiannon antamisesta tai maksun tulemisesta todellisuudessa maksetuksi. Merkinnän maksun suorittamisesta oli tehnyt kirjaamo-osasto maksutoimeksiantoa koskeneen ilmoituksen perusteella.

MAO katsoi, että Burcon Nutrasciense (MB) Corp. ei ollut näyttänyt toimineensa patenttilain 71 a §:n 1 momentissa tarkoitetusti niin huolellisesti kuin olosuhteet olivat vaatineet kyseisen eurooppapatentin vuosimaksun maksamisen määräaikojen noudattamiseksi.

MAO hylkäsi valituksen.

(AL)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentit, vuosimaksu
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.