MAO:544/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/299
Ratkaisun päivämäärä18.12.2019
Tuomion numero544
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 2§:n 3 momentin 1 kohta, Tekijänoikeuslain 57§:n 1 momentti.
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Crystalis Entertaiment UG (haftungsbeschränkt), Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights Ap
Osapuolet, vastaaja(t)A

Tapauksessa A haki takaisinsaantia MAO:n 23.4.2018 antamaan yksipuoliseen tuomioon, jossa se velvoitettiin kantajien vaatimusten mukaisesti suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle (myöhemmin Crystalis) hyvitystä televisiosarjan luvattomasta yleisölle saataviin saattamisesta 6.500 euroa viivästyskorkoineen sekä Scanbox Entertainment A/S:lle ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lle (myöhemmin Scanboxit) molemmille 750 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi MAO velvoitti A:n korvaamaan kantajien yhteiset oikeudenkäyntikulut 6.830 eurolla kantajien vaatiman 7.490 euron sijasta.

A vaati, että MAO hylkää Crystaliksen kanteen 300 euron ylittävältä osalta ja Scanboxien kanteet 100 euron ylittävin osin. Lisäksi A vaati, että MAO hylkää kantajien yhteisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 2.500 euron ylittävältä osalta. A vaati vielä, että kantajat velvoitetaan korvaamaan Varsinais-Suomen oikeusaputoimistolle oikeudenkäyntikuluina 610,50 euroa viivästyskorkoineen.

A kiisti saattaneensa yleisön saataviin kaikki televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksot. A:n mukaan Crystalis ei ollut esittänyt riittävää selvitystä siitä, että vastaaja olisi televisiosarjan osalta saattanut yleisön saataviin enemmän kuin kuusi ensimmäisen tuotantokauden jaksoa. A:n mukaan hänen modeemiinsa oli tunkeuduttu, eikä hänen tietokoneellaan ole ollut BitTorrent-ohjelmistoa. Lisäksi A:n mukaan MAO:n oikeuskäytännön perusteella tekijänoikeuden loukkauksesta tuomittavan hyvityksen tulisi olla elokuvateoksen osalta enintään 100 euroa ja televisiosarjan jakson osalta enintään 50 euroa. A vielä paljoksui kantajien vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrää ja vaati, ettei todistelun turvaamista koskevan asian (2017/348) osalta vaadittuja oikeudenkäyntikuluja määrättäisi korvattaviksi.

Crystalis on esittänyt asiassa teknistä selvitystä, jonka perusteella A:n IP-osoitteesta olisi jaettu kysymyksessä olevan televisiosarjan koko tuotantokausi. A ei kiistänyt kantajan mainitseman IP -osoitteen olleen hänen hallinnassaan, eikä hän esittänyt uskottavaa näyttöä tai selitystä internetyhteytensä käytöstä muun henkilön toimesta. MAO katsoi, että koska A:n IP-osoitteesta on jaettu alle vuorokauden ajalla saman tuotantokauden jaksoja, on yleisen elämänkokemuksen valossa pidettävä erittäin epätodennäköisenä sitä, että joku muu kuin vastaaja olisi samaan aikaan vastaajan hallinnassa olevaa IP-osoitetta hyödyntäen jakanut juuri saman televisiosarjan saman tuotantokauden sellaisia jaksoja, joita vastaaja ei olisi jakanut. Näin ollen MAO katsoi Crystaliksen esittäneen uskottavan näytön siitä, että A on saattanut yleisön saataviin televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksot kokonaisuudessaan.

Kantajat eivät vastustaneet A:n vaatimusta alentaa hyvitysten määrää. Näin ollen asiassa tuli riidattomaksi, että kohtuullisena hyvityksenä elokuvateosten jakamisen osalta on pidettävä 100 euroa ja televisiosarjan jakson osalta 50 euroa. Näin ollen A oli velvollinen suorittamaan Crystalikselle 650 euroa ja Scanboxeille 100 euroa molemmille.

MAO kumosi 23.4.2018 antamansa yksipuolisen tuomion 2018/81.

Oikeudenkäyntikulujen osalta MAO totesi, että nyt hyväksymättä jäänyt osuus kantajien vaatimuksista on voinut vaikuttaa kantajien oikeudenkäyntikulujen määrään. Näin ollen MAO piti kohtuullisena, että A velvoitetaan korvaamaan kantajien yhteiset oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla.

MAO hylkäsi A:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

(VV)

Alempi oikeusaste

MAO:n 23.4.2018 antama yksipuolinen tuomio 244/18.

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanathyvitys, takaisinsaanti, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.