MAO:571/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/388 ja 2020/215
Ratkaisun päivämäärä22.12.2020
Tuomion numero571
Laki, lainkohtaHyödyllisyysmallioikeuslaki 3 §, 24 § ja oikeudenkäymiskaari 21:1 §, 21:8 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Picote Solutions Oy Ltd (aiemmin Picote Oy Ltd)
Osapuolet, vastaaja(t)Kaarinan TR-Työstö Oy ja Renssi Finland Oy

Asioissa oli kysymys Picote Solutions Oy Ltd:n hyödyllisyysmalliin numero 9498 perustetusta loukkauskanteesta Kaarinan TR-Työstö Oy:tä ja Renssi Finland Oy:tä vastaan. Asiassa 2016/388 kantaja Picote Solutions Oy Ltd vaati, että MAO vahvistaa Kaarinan TR-Työstö Oy:n loukanneen kantajan hyödyllisyysmallia numero 9498 valmistamalla, valmistuttamalla, markkinoimalla ja myymällä nimillä Renssi Nano Grinder S ja Renssi Nano Grinder L yksilöityjä tuotteita. Asiassa 2020/215 kantaja vaati, että MAO vahvistaa Renssi Finland Oy:n loukanneen hyödyllisyysmallia numero 9498 valmistuttamalla, markkinoimalla ja myymällä edellä yksilöityjä tuotteita. Kantaja vaati myös, että MAO velvoittaa molemmissa asioissa vastaajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Asioissa oli riidatonta, että vastaajien loukkaavaksi väitetty ratkaisu toteutti hyödyllisyysmallin piirteet P1–P3. Riitaista ja asioissa arvioitavana oli se, toteuttiko ratkaisu myös piirteen P4. Kantajan mukaan vastaajien ratkaisun mukaisessa työstölaitteessa oli piirteen P4 mukainen ohjauslaite, jonka tehtäväksi oli hyödyllisyysmallin selityksessä esitetty työstölaitteen pitäminen tietyssä suunnassa putken pituusakselin suhteen. Vastaajien työstölaitteessa oli keskenään samanlaiset, symmetrisesti kiinnitetyt ulokkeet, jotka kantajan mukaan täyttivät piirteen P4 ohjauslaitteen määritelmän. Vastaajien mukaan työstölaite ei toteuttanut piirrettä P4, sillä siinä ei ollut hyödyllisyysmallin edellyttämää erillistä ohjauslaitetta, eikä työstölaitetta voitu myöskään muutoin ohjata hyödyllisyysmallin edellyttämällä tavalla.

MAO totesi, että hyödyllisyysmallin hyväksytyssä muodossa suojavaatimukseen 1 sisältyi sen sanamuodon ja siinä esitettyjen piirteiden mukaan ulokkeista erillinen ohjauslaite, jonka tarkoituksena oli työstölaitteen suunnan hallitseminen putkiasetelman ohuemman putken pituusakselin suhteen poistettaessa materiaalia putkiasetelman liitoksen kohdalle tehdyn reiän reunoilta.

MAO katsoi asioissa olevan riidatonta, että vastaajien ratkaisun mukaiset ulokkeet oli piirteen P2 mukaisesti sovitettu asemoimaan työstölaite tai sen osa putkiasetelman ohuemman putken sisällä. Riitaista sen sijaan oli se, voivatko vastaajien ratkaisun mukaiset ulokkeet toimia tämän ohella piirteen P4 tarkoittamana ohjauslaitteena.

MAO ei tukenut kantajan näkemystä, jonka mukaan erillistä ohjauslaitetta ei ollut työstölaitteessa lainkaan, ja että työstölaitteessa olevat ulokkeet sellaisenaan saattoivat toimia hallitun ohjaamisen välineinä. MAO totesi, että selityksessä kuvatuissa liitoskohdissa pelkästään ulokkeiden varassa oleva työstölaite pyrki kääntymään hallitsemattomasti, joten se ei siten toteuttanut suojavaatimuksen piirrettä P4. Edellä todetuilla perusteilla MAO katsoi, että vastaajien työstölaitteessa olevia keskenään samanlaisia, symmetrisesti kiinnitettyjä ulokkeita ei voitu pitää hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 piirteen P4 mukaisena ohjauslaitteena. Näin ollen MAO hylkäsi kanteet molempia vastaajia vastaan ja velvoitti kantajan korvaamaan vastaajien yhteiset oikeudenkäyntikulut sekä yhteiset asianosaiskulut viivästyskorkoineen.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 22.2.2021.

(HM)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanathyödyllisyysmallioikeuden loukkaus, hyödyllisyysmallit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.