TN 2019:10

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä20.8.2019
Tuomion numero10
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1 §, 46 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)R

Lausuntopyynnössä oli kyse verkkovideoihin liittyvien oikeuksien arvioinnista.

Hakija pyysi lausuntoa kaupunginvaltuuston kokouksista tehtyihin verkkovideoihin liittyvistä tekijänoikeuksista. Hakija tiedusteli, voiko kaupunki kieltää tallenteiden tekemisen kokousten videoista sosiaalisiin medioihin. Hakija tiedusteli myös, voiko kaupunginhallituksen puheenjohtaja kieltää videoiden julkaisemisen kuvaajan tekijänoikeuksien perusteella. Hakija kysyi edelleen, muodostuiko kyseisten tallenteiden materiaaliin tekijänoikeudet ja kenelle ne kuuluivat, sekä oliko rangaistavaa jos lähetys tallennettaisiin ja siirrettäisiin sosiaaliseen mediaan.

TN totesi, että ratkaisevaa videoiden elokuvateokseksi katsomiseksi osalta oli, kuvastavatko videot kokonaisuutena tekijän persoonaa ja ilmenevätkö siitä tekijän luovat ja vapaat valinnat. Videoiden ei katsottu siinä tehtyjen valintojen osalta ilmentävän tekijänsä luovuutta ja persoonaa niin että ne olisivat ylittäneet teoskynnyksen. Videot kuitenkin nauttivat kuvatallenteen tuottajan suojaa, joka syntyy liikkuvan kuvan ensimmäisen tallennuksen tuottajalle. Tämän lähioikeuden loukkaus on kyseessä, jos tallenne saatetaan yleisön saataville esimerkiksi välittämällä sitä leikattuna yleisölle internetissä. Tämä siis vaatisi kuvatallenteen tuottajan oikeuden haltijan suostumuksen. Jos tätä suostumusta tai lupaa ei ollut tai asiaa ei koskisi jokin tekijänoikeuden rajoitus, tulisi kyseeseen lähioikeuden loukkaus.

TN katsoi, että lausuntopyynnössä mainitut kaksi verkkovideota eivät olleet tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisia elokuvateoksia. Ne kuitenkin saivat kuvatallenteen tuottajan suojaa tekijänoikeuslain 46 a §:n nojalla, joten niiden leikkaaminen ja välittäminen yleisölle vaati lähtökohtaisesti oikeudenhaltijan suostumuksen. TN ei katsonut olevansa toimivaltainen antamaan lausuntoa esimerkiksi siitä, ketä oli pidettävä lähioikeuden haltijana eikä siitä, mitä videoiden levityksen osalta oli sovittu.

(AL)

Asiasanatlähioikeudet, tekijänoikeus
Huomautukset

Lausunto luettavissa täältä.