TN 2019:9

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä21.5.2019
Tuomion numero9
Laki, lainkohtatekijänoikeuslaki 50 b §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A ry

Hakijana yhdistys A ry pyysi lausuntoa tekijänoikeusneuvostolta tekijänoikeuslain 50 b §:n soveltamisesta HDCP-salaustekniikan kiertämisen mahdollistavien teknisten toimintojen asentamiseen osaksi ammattikäyttöisiä av-järjestelmiä laillisen materiaalin käyttämistä varten.

HDCP-salaustekniikan (High-Bandwith Digital Content Protection) tarkoitus on estää kuva- ja äänisisällön kopiointi digitaalisen kuvan ja äänen siirtoteissä. Hakijan mukaan kyseinen tekniikka muodostaa esteen hakijan jäsenyritysten toimittamille tekniselle av-järjestelmille, joissa kuva- tai äänisignaalia jaetaan erilaisiin päälaitteisiin, kuten näyttöihin. Siirtoteissä tapahtuva salausmekanismi voi aktivoitua siirrossa, vaikkei itse esitysmateriaali olisi teknisesti suojattua.

Tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen on kielletty tekijänoikeuslain 50 a §:ssä. Pykälän soveltamisalan piiriin on tarkoitettu kaikki tilanteet, joissa teknisiä toimenpiteitä käytetään todellisuudessa teosten suojana. Kierto ei kuitenkaan lähtökohtaisesti koske kappaleen laillisesti hankkineen toimia teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Tehokas tekninen toimenpide saavuttaa suojaustarkoituksena ja suojaustarkoitus ilmenee selvästi siitä käytännössä. Tekijänoikeuslain 50 b §:ssä säädetään teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kiellosta. Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia laitteita ei saa valmistaa, tuoda maahan, eikä myydä, vuokrata tai levittää yleisölle. Lainsäädäntö perustuu tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) 6 artiklan implementointiin Suomessa lailla 821/2004 (HE 28/2004 vp).

TN:n mukaan HDCP-salaustekniikkaa on lain tarkoittama tehokas tekninen toimenpide. Pääsääntöisesti sen kiertämisen mahdollistavien teknisten toimintojen asentaminen ei ole sallittua, mutta voi olla yksittäistapauksessa mahdollista. Sallittavuus riippuu kolmen kriteerin täyttymisestä ja edellyttää harkintaa komponenttikohtaisesti. Suhteellisen suojan takia laissa määriteltyjä kiellettyjen laitteiden tunnusmerkkejä tulkitaan suppeasti. Suoja ei myöskään ole kaiken kattava tai ehdoton.

Laitteen, tuotteen tai palvelun katsotaan kuuluvan kiellettyjen toimien piiriin, jos sitä (1) markkinoidaan tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämiseksi tai (2) jos kiertämisen lisäksi sillä on vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä. Lisäksi, (3) jos laite, tuote tai palvelu on pääasiallisesti suunnniteltu, tuotettu, mukautettu tai toteutettu tarkoitukena mahdollistaa tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai kiertämisen helpottaminen, voi se olla kiellettyä lain mielessä. Jos yksikin näistä edellytyksistä täyttyy, on laite, tuote, osa tai palvelu tekijänoikeuslain 50 b §:n tarkoittama kielletty toimi.

TN ei lausunut edellytysten täyttymisestä tapauksessa yksityiskohtaisesti, sillä ne ovat teknisluontoisia näyttökysymyksiä.

(SP)

Asiasanattekniset toimenpiteet
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.