TN 2021:6

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä18.5.2021
Tuomion numero6
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1 §, 5 §, 49 §

Tapauksessa neuvosto arvioi täyttääkö erään taulukon visuaalinen esitystapa tekijänoikeussuojan edellytykset. Hakija oli laatinut Eurokerääjän Aapinen -kirjansa kolikkopuolta varten visuaaliseen muotoon puettuja taulukoita. Hakijan käsityksen mukaan myöhemmin julkaistu Euro-Catalog oli kopioinut hänen tekemäänsä taulukkopohjaa ja visuaalisuutta. Vastineessaan Euro-Catalogin kirjoittajat olivat tuoneet esiin, että numismaattinen tieto ilmoitetaan aina taulukoina, koska se on selkein lukujen ilmoittamiskeino eivätkä laatu- tai kuntoluokat ole kenenkään omaa keksintöä vaan yhteisiä normistoja helpottamaan tiedonvälitystä kohteesta.

Vaikka asiassa pyydettiin lausuntoa tekijänoikeussuojasta, neuvosto arvioi kokonaisvaltaisesti sitä, missä määrin arvioinnin kohteena olevia taulukoita voisi suojata tekijänoikeuslain perusteella. Ensinnäkin se arvioi tekijänoikeuslain 49 §:n mukaista luettelon ja tietokannan sui generis-suojaa. Neuvosto totesi, että suojaa ei ole mahdollista saada luettelon tai tietokannan visuaalisen esitystavan perusteella, tai yksittäisten tietojen perusteella, mistä syystä se oli poissuljettu suojamuoto käsillä olevassa tapauksessa.

Toisaalta arvioitavana oleva teos voisi periaatteessa saada tekijänoikeuslain 5 §:n nojalla tekijänoikeussuojaa kokoomateoksena. Kokoomateokset ovat jälkiperäisiä teoksia, jotka siis muodostuvat olemassa olevista teoksista tai teosten osista. Suojan saaminen edellyttää aineistovalinnan ja aineistojärjestelyn suhteen omaperäisyyttä tekijältään. Neuvosto arvioi, että käsillä olevassa tapauksessa nämä edellytykset eivät täyttyneet. Ensinnäkin sisällön valintaa oli ohjannut käyttötarkoituksen sanelema informaatiotarve. Toisaalta suhteellisen tavanomaisten tietojen (muun muassa kolikoiden valmistusmäärät ja vuosiluvut) esittäminen matriisityyppisessä taulukossa ja valokuvien lisääminen taulukon yhteyteen eivät tarpeeksi ilmentäneet luovaa panosta. Sen lisäksi, että tekijänoikeuslain 5 §:n mukainen kokoomateoksen suoja ei ylittynyt näillä perusteilla, neuvosto tukeutui samantyyppisiin perusteluihin päätyessään siihen, että teoskynnys ei ylittynyt myöskään tekijänoikeuslain 1 §:n perusteella. Neuvosto kiinnitti huomiota siihen, että tietojen esittäminen matriisityyppisessä taulukossa on yleistä ja tavanomaista ja taulukoiden yleisasu oli informatiivinen ja selkeä. Valokuvien lisääminen ei myöskään muuttanut taulukoita siinä määrin omaperäiseksi, että teoskynnys olisi ylittynyt.

(HL)

Asiasanatluettelot, taulukot, tekijänoikeus, teostaso
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.