TN:2019:6

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä12.3.2019
Tuomion numero6
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 1 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)B

Lausunnossa oli kyse previsualisaatiovideon tekijänoikeudellisesta suojasta.

B pyysi tekijänoikeusneuvoston lausuntoa skenaarion sisältävän videon tekijänoikeudellisesta suojasta. B kysyi ensiksi, onko video tekijänoikeudella suojattu ja kuka saa suojaa tekijänä. B kysyi lisäksi, olisiko videon tai sen tarinan tarkoitus arvioitava tekijänoikeuden luomisen yhteydessä.

Lausuntopyynnössä mainittu video on noin 30 sekunnin mittainen, käsivaralta kuvattu otos. B on itse kuvannut osan, osan kohtauksista hänen ystävänsä. B on muokannut kuvamateriaalia muokkausohjelmiston avulla ja lisäksi tehnyt joitakin alustavia VFX-töitä eli visuaalisia erikoistehosteita, jotka sisältävät animoidun avaruusaluksen. Videossa heikkolaatuisessa kuvassa henkilö puhuu ääniraidalla, josta saa vain vaikeuksin selvää. Noin 10 sekunnin kohdalla hän osoittaa taivaalle, jossa näkyy avaruusalus. 20 sekunnin kohdalla kuva katkeaa ja siirtyy tietokoneanimoituun, nukkemaiseen ihmishahmoon, joka ampuu aseellaan alas luonnosmaiselta vaikuttavan avaruusaluksen. Videon äänen ja kuvan laadun sekä tietokoneanimoidun kuvan ja kameralla kaupunkiympäristössä otetun kuvan karkeapiirteinen yhdistäminen on seurausta siitä, että B kertoi kyseessä olevan niin kutsuttu previsualisaatiovideo, jonka avulla voidaan alustavasti nähdä, miltä kuva tai kohtaus tulee kokonaisuutena lopulta näyttämään.

B kertoi lisäksi, että hän on jättänyt kirjelmän korkeimpaan oikeuteen koskien aiempaa markkinaoikeuden ratkaisua, joka voi koskea videoleikkeessä olevaa avaruusalusta. Tekijänoikeusneuvosto ei sen vuoksi antanut lausuntoa kyseessä olevan 3D-animoidun avaruusaluksen osalta vaan ainoastaan koskien kyseessä olevaa videota kokonaisuutena.

Tekijänoikeusneuvosto huomautti aluksi, että erilaiset valmistelu- ja luonnosmateriaalit kuten previsualisaatiovideot ja -leikkeet voivat saada tekijänoikeuslain mukaista teossuojaa samoilla edellytyksillä kuin lopulliset työtkin, jos ne ovat tekijänoikeuslain 1 §:n teossuojan edellyttämällä tavalla riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tapauskohtaisessa teosharkinnassa ratkaisevaa on se, miten previsualisaatiovideo kokonaisuutena ilmaisultaan kuvastaa tekijänsä persoonaa ja siitä käy ilmi tekijän tai tekijöiden vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että nyt kyseessä olevan previsualisaation ilmaisu oli kokonaisuutena arvostellen vielä niin varhaisella luonnosasteella, että se jätti paljon auki sen suhteen miltä lopullinen ilmaisu tulee näyttämään. Taustalla oleva, tekijäoikeudella suojaamaton idea ja tapahtumain kulku tulivat osin ilmi, mutta niiden konkreettinen toteutusasu oli monelta osin alustava hahmotelma, joka palveli previsualisaation tarkoitusta. Tekijänoikeusneuvoston mukaan audiovisuaaliset elementit olivat vielä niin pelkistettyjä ja toisistaan erillisiä, ettei niistä ilmennyt riittävässä määrin tekijän omaperäiset valinnat.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että previsualisaatio ei ilmaisultaan vielä kuvastanut tekijänsä persoonaa siinä määrin, että se olisi riittävän itsenäinen ja omaperäinen saadakseen tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista elokuvateoksen suojaa. Tästä johtuen tekijänoikeusneuvoston mukaan ei ollut tarpeen arvioida sitä, ketä tai keitä on pidettävä elokuvateoksen tekijöinä.

(AH)

Asiasanattekijänoikeus, teostaso
Huomautukset

Lausunto luettavissa täältä.