TN:2020:7

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä25.8.2020
Tuomion numero7
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 22 §, 25 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)O

Hakija oli pyytänyt tekijänoikeusneuvostolta (”TN”) lausuntoa valokuvan sitaattioikeudesta. Hakija oli kertonut opiskelijan käyttäneen freelance-valokuvaajan ottamaa, sanomalehtiartikkelissa julkaistua valokuvaa omassa diplomityössään. Opiskelija oli maininnut kuvalähteen ja kuvaajan viitteissä.

Hakija kysyi ensiksi, missä laajuudessa kuvasitaattia voi käyttää opinnäytetyössä ja tutkimuksessa. Toiseksi, oliko tässä tapauksessa käytetty kuvasitaattia oikein. Kolmanneksi, jos kyseistä kuvasitaattia ei oltu käytetty oikein, oliko valokuvan omistajalla oikeutta hyvitykseen. Neljänneksi, vaikuttaako hyvityksen määrään se, että kyseessä on opinnäytetyö. Viidenneksi, voiko kokonaista kuvaa siteerata ja millä edellytyksillä sekä mikä on tarkoituksen edellyttämä laajuus. Kuudenneksi, oliko liitetty ohje tekijänoikeuslain (”TekijäL”) mukainen. Seitsemänneksi, miten opiskelijoita tulisi yleisemmin ohjeistaa toimimaan varmuudella TekijäL:n mukaisesti.

TN arvioi asiaa kuvasitaattia koskevan TekijäL 25 §:n perusteella. Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen TN totesi, että yleispätevää sääntöä valokuvien TekijäL:n edellytykset täyttävästä siteerauksesta ja sen laillisuudesta arvostelevan tai tieteellisen esityksen yhteydessä ei kuvien ja niiden käyttötarkoituksen sekä siteerauksen laajuuden vaihdellessa voi antaa. Siteerauksen edellytykset täytyy sen vuoksi tarkastella yksittäistapauksin.

Vastauksena toiseen kysymykseen TN totesi, että asiassa kyseessä olevan valokuvan siteerauksen osalta kyseessä on TekijäL 25 §:n mukainen siteeraaminen tieteellisessä esityksessä. Koska kuvaa oli siteerattu TekijäL:n rajoituksen mukaisesti, ei valokuvan oikeudenhaltija ollut oikeutettu hyvitykseen siteerauksen vuoksi. Johtuen vastauksesta toiseen kysymykseen, ei TN:llä ollut tarvetta vastata kolmanteen kysymykseen.

Neljännen kysymyksen osalta tekijänoikeuden loukkauksen perustella maksettavasta korvauksesta TN totesi yleisesti, että se koostuu yhtäältä tekijänoikeuden haltijalle maksettavasta hyvityksestä ja toisaalta tietyissä tilanteissa sen lisäksi vahingonkorvauksesta. TN huomautti, että se ei vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti ole ottanut kantaa mahdollisen hyvityksen tai korvauksen suuruuteen, koska se edellyttäisi näytön arviointia.

Vastauksena viidenteen kysymykseen TN totesi, että TekijäL 25 § mahdollistaa taideteoksen lainaamisen kokonaisuudessaan. Lainauksen tulee tapahtua hyväksyttävässä laajuudessa. Lainattavat kuvat eivät myöskään saa olla pääasia, vaan niiden tulee havainnollistaa tai selventää tekstiä.

Vastauksena kuudenteen kysymykseen TN totesi, että se ei ota kantaa jonkin osapuolen sisäisen ohjeistuksen TekijäL:n mukaisuuteen. TN:n tehtäviin ei kuulu antaa lausuntoja jonkun muun osapuolen TekijäL:n tulkintaohjeistuksesta vaan itse lain tulkinnasta yksittäistapauksissa.

Seitsemännessä kysymyksessä mainittu yliopisto-opiskelijoiden yleisempi ohjeistaminen toimimaan varmuudella TekijäL:n mukaisesti opinnoissaan on TN:n mukaan tavoitteena suositeltava ja samanaikaisesti tehtävä, jonka toteuttamien kuuluu luontojaan yliopistolle. TN totesi, että useilla suomalaisilla yliopistoilla on olemassa olevaa ohjeistusta tekijänoikeuden sisällöstä ja sen noudattamisesta.

TN totesi lausunnossa vielä, että kuvan siteeraaminen saattaa olla mahdollista TekijäL 22 §:n mukaisen yleisen siteerausoikeussäännöksen mukaisesti, mikäli siinä mainitut edellytykset täyttyvät.

(JT)

Asiasanatsitaatit, tekijänoikeus, valokuva
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.