TN:2021:2

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä16.2.2021
Tuomion numero2
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1, 2, 3, 4 ja 43 §

Hakija D Oy oli pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa koskien liiketunnuksen tekijänoikeutta. Hakija oli kertonut laajentavansa liiketoimintaansa sekatavarakauppaan markkinointinimellä ”Tavarakeidas”. Suomessa toimi kuitenkin jo tienvarsitaukopalveluja tuottava yritys markkinointinimellä ”Autokeidas”. Molempien logossa oli palmulla viitattu sanaan ”keidas”. Hakija pyysi neuvostolta lausuntoa siitä, rikottiinko hakijan logolla mahdollisesti Autokeitaan tekijänoikeutta.

A Oy oli vastineessaan esittänyt, että Autokeitaan logon teksti tyylivalintoineen sekä k-kirjaimesta nouseva palmu muodostivat sellaisen kokonaisuuden, että logoa oli pidettävä tekijänsä luovan työn tuloksena syntyneenä ja niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se ylitti teoskynnyksen. A Oy:lle rekisteröidyt tavaramerkit täyttivät vastineen mukaan tavaramerkki- ja tekijänoikeuslain mukaiset oikeussuojan vaatimukset. Edelleen Autokeitaan logoissa oli joka tapauksessa kyse sellaisista rekisteröidyistä tavaramerkeistä, joita tavaramerkkilaki suojaa siten, että D Oy ei saa käyttää samankaltaista logoa samankaltaisia palveluita varten, sillä se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

Neuvosto huomautti lausuneensa liiketunnuksen tai -merkin (logon) tekijänoikeudellisesta suojasta esimerkiksi lausunnoissa TN 1997:1, TN 2000:1, TN 2001:12, TN 2006:18, TN 2007:18, TN 2009:2, TN 2011:7, TN 2014:9 ja TN 2014:13. Neuvosto totesi yleisluonnehdintana ratkaisuista, että liiketunnuksen ei usein ole katsottu ylittävän teoskynnystä. Arvio on kuitenkin aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Neuvosto arvioi lausunnossaan sille toimitettua kuvamateriaalia kyseessä olevista liiketunnuksista. Hakijan liiketunnuksessa oli turkoosein suuraakkosin sana ”TAVARAKEIDAS”. Yhdyssanan ensimmäinen eli t-kirjain oli tyylitelty, viisilehväinen palmupuun siluetti. Vastineenantajan liiketunnuksessa oli oranssein kursiivein suuraakkosella alkava yhdyssana ”Autokeidas”. Yhdyssanan keskellä olevaan k-kirjaimen yläosaan oli yhdistelty tyylitelty, seitsenlehväinen palmupuun latvan siluetti kirjaimen rungon muodostaessa palmun rungon.

Vastauksena hakijan kysymykseen neuvosto arvioi, että ilmaus ”Autokeidas” ei sellaisenaan yksittäisenä yhdyssanana ole niin itsenäinen ja omaperäinen, että se ylittäisi teoskynnyksen. Sanaan sisältyvä, tyyliteltyä palmua esittävä piirros yhtenä kirjaimena sekä teksti tyyli- ja värivalintoineen ei muodostanut sellaista kokonaisuutta, että liiketunnusta voitiin pitää siinä määrin tekijänsä luovan työn tuloksena syntyneenä ja niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se ylittäisi teoskynnyksen. Kyseessä oli palmupuun latvan siluetin käyttäminen keidas-sanan yhteydessä ja sen hyvin yksinkertainen toteutus. Sen vuoksi neuvosto katsoi, että hakijan liiketunnus ei tekijänoikeudellisesti arvioituna loukannut vastineenantajan liiketunnusta. Neuvosto huomautti, että siltä ei oltu pyydetty kannanottoa lausunnonpyytäjän liiketunnuksen tekijänoikeudelliseen asemaan liittyen.

Neuvosto ei toimivaltansa rajoissa antanut asiassa lausuntoa mahdollisen muun lainsäädännön kuten tavaramerkkilainsäädännön tai sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lainsäädännön soveltamisesta.

(JT)

Asiasanattavaramerkit, tekijänoikeus
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.