TN:2021:5

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä20.4.2021
Tuomion numero5
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1 §

Tekijänoikeusneuvosto antoi lausunnon (TN 2021:5), jossa se otti kantaa siihen, ylittyikö teoskynnys hakijan rynnäkkökiväärejä koskevien havaintopiirrosten osalta. Hakijan piirroksissa oli havainnollistettu Puolustusvoimien käytössä olevien rynnäkkökiväärien vuosimalleja. Piirrokset oli julkaistu Puolustusvoimien rynnäkkökiväärin käsikirjassa vuonna 1985. Hakija kysyi tekijänoikeusneuvostolta ensinnäkin sitä, ylittääkö yksittäistä vuosimallia koskeva havaintopiirros yksin teoskynnyksen ja toiseksi ylittävätkö seitsemän eri vuosimallia koskevaa havaintopiirrosta yhdessä tarkasteltuna teoskynnyksen.

Arvioinnin kohteena olleet piirrokset ovat periaatteessa tekijänoikeudella suojattuja kirjallisia teoksia. Edellytyksenä on kuitenkin teoskynnyksen ylittyminen, joka arvioidaan korostetun tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Teoskynnyksen ylittymisen arvioinnissa tekijänoikeusneuvosto nojautui erityisesti Euroopan unionin tuomiostuimen (EUT) vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön ja korosti että luova työ ilmenee tekijän tekemissä valinnoissa työn valmistusprosessin aikana. Teoskynnyksen ylittämistä koskevia, sittemmin vakiintuneita, kriteereitä on määritelty erityisesti ratkaisuissa C5/8 (Infopaq International) ja C-145/10 (Painer). Infopaq-ratkaisussa EUT katsoi, että tekijänoikeutta voidaan soveltaa ainoastaan sellaiseen aineistoon, mikä on omaperäinen siinä mielessä, että se on tekijänsä luovan henkisen työn tulos. Painer-ratkaisussa arviointikriteereitä tarkennettiin siten, että tekijänoikeussuojaa saadakseen teoksen tulee olla tekijänsä henkisen luomistyön tulos siten, että se kuvastaa tekijän persoonaa ja siitä käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä.

Hakijan piirrokset olivat mustavalkoisia ja niissä oli kuvattu sivulta yksittäiset rynnäkkökiväärien vuosimallit. Arvioidessaan hakijan piirroksia teoskynnyksen ylittymistä koskevien kriteerien pohjalta, tekijänoikeusneuvosto kiinnitti huomiota piirrosten selkeään, pelkistettyyn ja realistiseen ilmenemismuotoon. Ilmenemismuodon taustalla tekijänoikeusneuvosto arvioi olevan tarve esittää piirrokset siten, että aseiden erot pystyttäisiin selkeästi havaitsemaan. Tältä pohjalta tekijänoikeusneuvosto tulkitsi, että ilmaisutapaa on määritellyt kyseinen erottamistarkoitus ja pyrkimys realistisuuteen ja teknisyyteen, jotka ovat puolestaan ohjanneet tekijän valintoja siinä määrin, että kohteen kuvaamiseen ei ole ollut monia vaihtoehtoja. Näin ollen yksittäiset piirrokset tai niiden muodostama kokonaisuus eivät ilmentäneet Painer-ratkaisun mukaisesti tekijän persoonaa ja niistä eivät käyneet ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat. Teoskynnys ei ylittynyt.

Tapauksessa hakija oli myös kysynyt tulisiko asiassa huomioida muita oikeudellisia seikkoja. Tekijänoikeusneuvosto ensinnäkin huomautti, että sillä on tekijänoikeuslain 55 §:n mukaisesti toimivalta arvioida ainoastaan tekijänoikeuslain alaisia asioita. Lisäksi tekijänoikeusneuvosto katsoi, että hakijan kysymys oli ylipäänsä siinä määrin epämääräisesti muotoiltu, ettei tekijänoikeusneuvosto pysty ottamaan asiaan kantaa.

Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.