Liikesalaisuuksien suojaamisohjelma yrityksissä

Lakimiehille, asiantuntijoille ja yritysten edustajille suunnattu tilaisuus

Ajankohta

14.11.2019 13.00 – 16.00

Paikka

Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki

Hinta

235 € + alv 24 %. IPR University Centerin kannatusyhdityksen jäsenet sekä opiskelijat voivat käyttää vapaapaikkoja.
Ilmoittautuminen päättynyt 8.11.2019

Liikesalaisuuslain säätämisen myötä on tullut yhä tärkeämmäksi, että yritykset luovat liikesalaisuuksien suojaamisohjelman osana IPR-salkun suojaamista. Suojaamisohjelman tavoitteena on huolehtia, että arvokkaat tiedot täyttävät liikesalaisuuden kriteerit (tiedon salaisuus, salassapitointressi ja tosiasiallinen salassapito), jolloin tieto saa liikesalaisuuslain perusteella suojaa. Suojaamisohjelmalla varmistetaan myös, että yhtiöllä on yhtenäinen salassapitosopimuspolitiikka ja salassapidon varmistuskeinot. Yhtenäinen suojaamismenettely muodostaa yritykselle merkittävän kilpailuedun.

Suojaamisohjelma estää, ettei yhtiö loukkaa muiden liikesalaisuuksia. Liikesalaisuutta hyödyntävä yhtiö voi loukata toisten liikesalaisuuksia ja loukkaamisen seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Seurauksena voivat olla muun muassa oman tuotekehityksen saastuminen ja merkittävät hyvitys- ja korvausvastuut. Tämä suojaamisohjelman toinen puoli onkin osa yhtiöiden compliance –funktiota. Yhtiöt ovatkin ryhtyneet kasvavassa määrin laatimaan suojaamisohjelmia.

Tule kuulemaan, millaisia salassapidon varmistuskeinoja työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa noudattaa ja millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa.

13.00 – 13.45 Liikesalaisuussääntelyn lähtökohdat ja liikesalaisuuden kriteerit

  • Liikesalaisuussääntelyn muutokset ja liikesalaisuuksien kasvanut merkitys
  • Liikesalaisuusdirektiivi ja -laki
  • Salaisuus, salassapitointressi ja tosiasiallinen salassapito
  • Suhde työntekijän ammattitaitoon
  • Reverse Engineering

Marcus Norrgård, IPR University Center

13.45 – 14.00 kahvitauko

14.00 – 14.45 Salassapitosopimukset ja liikesalaisuuksien suojaamisohjelma

  • Salassapitosopimusten merkitys liikesalaisuuksien suojaamisessa
  • Salassapitosopimus työsuhteessa ja liikesuhteessa

Tom Vapaavuori, Bird & Bird

14.45 – 15.00 kahvitauko

15.00 – 16.00 Liikesalaisuuksien suojaamisohjelma

  • Suojaamisohjelman merkitys liikesalaisuuslain säätämisen jälkeen
  • Suojaamisohjelman runko ja käytännön toteutus

Tom Vapaavuori, Bird & Bird

Järjestävä organisaatio

IPR University Center

Luennoitsijat

Lisätietoja

Myöhemmin kuin viikkoa ennen tulleista peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Kokonaan peruuttamattomat paikat veloitetaan kokonaisuudessaan. Peruutusehdot koskevat myös opiskelijavapaapaikkoja.

Kysy lisää