Trademark Case Clinic

Seminar part of IPR Summer School

Ajankohta

4.6.2019 09.00 – 12.00

Paikka

Hanken School of Economics, Futurum, Arkadiankatu 22, Helsinki

Hinta

Free of charge
Ilmoittautuminen päättynyt 31.5.2019

Coffee break will be held at 10am.

Case T‑795/17,  Carlos Moreira, residing in Guimarães (Portugal) v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4676073

Speaker: Professor Katja Lindroos, University of Eastern Finland

Järjestävä organisaatio

IPR University Center

Luennoitsijat

Kysy lisää