Työsuhdekeksinnöt KV-yrityksissä

Asiantuntijoille, tutkijoille, yritysten edustajille

Ajankohta

18.3.2021 10.00 – 11.30

Paikka

Online, Collaborate Ultra

Hinta

  • 125 € + alv 24 %. 
  • Opiskelijat maksutta
  • IPR University Center Association ry:n jäsenet voivat käyttää vapaapaikkoja
Ilmoittauduviimeistään 17.3.2021

Materiaalit

Anne-Mari Lummevuo defended her dissertation “Complex of laws; Interfacing different employment and patent regimes in global inventions – a piece of cake? 29.2.2020, University of Turku. READ MORE

Kansainvälinen patenttijärjestelmä on hyvin harmonisoitua, mutta harmonisointia ei ole toistaiseksi ulotettu työoikeuteen ja työsuhdekeksintölainsäädäntöihin. Monikansallisissa yrityksissä erilaiset oikeuksiensiirtomekanismit työntekijöiden tekemiin keksintöihin aiheuttavat haasteita yrityksen keksintöjen hallinnoimisen prosesseihin, joissa pitää huomioida maakohtaiset erot.

Yrityksen patenttien pitää olla juridisesti päteviä, jotta niillä voidaan luoda taloudellista arvoa esimerkiksi lisensioimalla. Varsinaisten patentoitavuuden edellytysten täyttymisen lisäksi patenttien pätevyys edellyttää tietyissä tapauksissa erityisten kansallisten turvallisuussäännösten noudattamista. Näillä säännöksillä yksittäiset valtiot kontrolloivat, ja joissakin tapauksissa voivat jopa kieltää, tiettyjen teknologioiden viennin maasta patenttihakemusten muodossa.

Viime vuonna Turun yliopistossa tarkastettu väitöskirja pureutuu tähän kansainvälisen oikeusjärjestelmän ja eri työsuhde- ja patenttilainsäädäntöjen rajapinnoilla toimimisen haasteellisuuteen monikansallisen yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä on teknologiayritys, jonka liiketoiminta on maailmanlaajuista ja jolle työntekijöiden tekemät keksinnöt ja yrityksen patentit ovat arvokkaita. OTT Anne-Mari Lummevuolla on pitkä käytännön kokemus aiheen parissa työskentelystä, ja tutkimuksessaan hän tarjoaa perusteellisen kuvauksen oikeudellisista näkökohdista ja potentiaalisista sudenkuopista yrityksen rajat ylittävässä toiminnassa, prosessissa keksinnöstä patentiksi.

Kommentoijana professori, johtaja Tuomas Mylly, IPR University Center.

Järjestävä organisaatio

IPR University Center

Luennoitsijat

Kysy lisää