HO 30.3.2020 nro 113038

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroR 18/1092
Ratkaisun päivämäärä30.3.2020
Tuomion numero113038
Laki, lainkohtaRikoslaki 49:2 §, mallioikeuslaki 1 §, 1a §, 2 §, 5 §, 5a §, tavaramerkkilaki 1 §, 4 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A, B, C, D
Osapuolet, vastaaja(t)IKI-Kiuas Oy

Asiassa oli kyse valituksesta mallioikeuden loukkausta koskevassa asiassa. Tapauksessa valittajat A, B, C ja D olivat mallioikeuslain säännösten vastaisesti loukanneet rekisteröidylle mallioikeuden haltijalle IKI-Kiuas Oy:lle (kantaja) kuuluvaa yksinoikeutta malleihin 20399 saunan kiuas ja 23173 kiukaan tulipesän alaosa ja kiukaan tulipesän yläosa. Vastaajat olivat valmistaneet C:n omistaman Nurmeksen metalli Oy:n ja A:n omistaman Kiviherttua Oy:n tiloissa mallioikeuksia loukkaavia myytäväksi tarkoitettuja tuotteita ja niiden osia, jotka olivat olleet tuoteväärennöksiä. Lisäksi B oli loukannut IKI-Kiuas Oy:lle kuuluvaa yksinoikeutta rekisteröityyn tavaramerkkiin nro 222654 myymällä ja markkinoimalla nimiinsä rekisteröidyllä nettisivulla IKI-tuotemerkillä varustettuja mallioikeuksia loukkaavia tuotteita, jotka olivat olleet tuoteväärennöksiä. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n, B:n, C:n, D:n ja E:n sakkorangaistukseen sekä maksamaan IKI-Kiuas Oy:lle vahingonkorvausta. E tyytyi KO:n antamaan tuomioon, joten tuomio on hänen osaltaan tullut lainvoimaiseksi.

A, B, C ja D valittivat asiassa hovioikeuteen ja vaativat, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään. A väitti, että KO oli arvioinut näytön virheellisesti, sillä A:n yritys Kiviherttua Oy oli toimittanut Ikisaunalle kiukaiden kivikuoria eikä KO:n katsomin tavoin kokonaisia kiukaita. C vetosi siihen, että mallioikeudellista suojaa nauttivat ainoastaan kiuas kokonaisuutena ja kiukaan tulipesän yläosa ja alaosa kokonaisuutena.  Kiukaan verkko-osa tai yksittäiset tulipesän osat eivät C:n mukaan nauttineet mallioikeudellista suojaa. C:n yrityksessä Nurmeksen Metalli Oy:ssä oli valmistettu ainoastaan verkko-osia, jotka olivat luonteeltaan tavanomaisia. C ei ollut tahallaan loukannut IKI-Kiuas Oy:lle kuulunutta yksinoikeutta malleihin, eikä hän ollut myynyt tai markkinoinut tuoteväärennöksiksi tietämiään tuotteita. Hänellä ei ollut aihetta epäillä, että yksityishenkilön D:ltä tilaamat osat yhdistettynä muihin kiuasmateriaaleihin loukkasivat mallioikeutta eikä häneltä voitu vallinneissa olosuhteissa edellyttää ryhtyvän selvittämään mahdollisuutta mallioikeuden loukkaamiseen. D vetosi siihen, että KO oli arvioinut rekisteröityjen mallien suoja-alaa virheellisesti. Hänen mukaansa suoja-alaa tuli arvioida kokonaisuutena eikä malleista tullut poimia yksittäisiä elementtejä. Kysymyksessä ollut verkko oli tavanomainen ja samanlaisia verkkoja oli D:n mukaan useiden alalla toimivien yritysten kiukaissa. D vetosi myös siihen, ettei hän ollut valmistanut kiukaita vaan ainoastaan niiden osia asiakkaan tilauksen pohjalta. D:llä ei ollut käytettävissään piirustuksia tai mallikappaletta, eikä hänen mukaansa metalliyrityksen työntekijältä voitu edellyttää sen selvittämistä, että loukattiinko valmisteluilla osilla jonkin mallin suojaa.

Syyttäjä vaati, että valitukset hylätään ja, että vastaajat velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset HO:ssa. Lisäksi syyttäjä vaati, että A:n, B:n, C:n ja D:n katsotaan toissijaisesti syyllistyneet tahalliseen mallioikeusrikkomukseen. IKI-Kiuas Oy vaati, että valitukset hylätään ja vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yrityksen oikeudenkäyntikulut HO:ssa.

HO katsoi selvitetyksi, että loukkaaviksi katsottuja kiukaan osia oli valmistettu sekä Kiviherttua Oy:n että Nurmeksen Metalli Oy:n tiloissa. HO katsoi A:n osallistuneen kiukaan osien suunnitteluun, valmistamiseen, pakkaamiseen ja tullaamiseen. Lisäksi HO totesi A:n tunteneen hyvin toimialan sekä entisen yhteistyökumppaninsa IKI-Kiuas Oy:n tuotteet ja katsoi, että A oli ollut tietoinen siitä, että hän loukkasi IKI-Kiuas Oy:n yksinoikeutta kiukaan malliin. C:n osalta HO totesi, että hänen oli täytynyt ymmärtää, ettei Nurmeksen Metalli Oy:n tiloissa valmistettu kiukaan osia yksityiseen käyttöön. Lisäksi C:llä oli yrityksen pääomistajana ja toimitusjohtajana vähintään velvollisuus ja todellinen mahdollisuus selvittää oikeus kiukaan osien valmistamiseen sekä se, mihin valmistetut tuotteet oli tarkoitettu toimitettavaksi. Se, ettei C tapauksen olosuhteissa selvittänyt tarkemmin näitä seikkoja, voidaan HO:n mukaan rinnastaa tarkoitukselliseen pysyttäytymiseen tietämättömänä eikä tällainen tietämättömyys HO:n mukaan poista tahallisuutta.

D:n osalta HO katsoi riidattomaksi sen, että D oli valmistanun mallioikeudella suojattuja kiukaan osia. HO:n mukaan ottaen huomioon kiukaan osien lukumäärä D:n on täytynyt tietää, että osat eivät tulleet A:n omaan käyttöön. Koska Nurmeksen Metalli Oy:n käyttämisestä kiukaiden valmistamiseen oli erikseen sovittu, A:n ei voitu katsoa työskennelleen tavanomaisissa työtehtävissään työnantajan määräysvallan alaisuudessa kiukaita valmistaessaan. Täten myös A:lla on ollut velvollisuus selvittää, mitä tuotteita hän on ollut valmistamassa ja minne ne on tarkoitettu toimitettavaksi.

B kiisti olleensa millään tavalla osallinen kiukaiden osien valmistuksessa. Hän väitti myös, ettei ollut markkinoinut IKI-Kiuas Oy:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavia kopioita. B:n väitetyn tavaramerkkiloukkauksen osalta HO katsoi, että ikisauna.ru oli venäläisen yrityksen kansallinen verkkotunnus ja internetsivusto oli venäjänkielinen. Esitetyistä todisteissa ei ollut hintatietoja tai tietoa siitä, mille alueelle markkinoitavia tuotteita oli tarkoitus toimittaa. Edellä esitetyt seikat viittasivat siihen, että markkinoinnin kohdemarkkinat olivat Venäjällä. HO katsoi näin ollen, että tapauksessa oli jäänyt näyttämättä, että markkinointia olisi suunnattu suomalaisille asiakkaille ja, että tavaramerkkiä olisi käytetty Suomessa, joten syyte kansallisen tavaramerkkioikeuden loukkauksesta oli hylättävä.

Oikeudessa esitetty todistelu huomioon ottaen HO katsoi, että valmistetuista kiukaan osista oli koottavissa IKI-Kiuas Oy:n rekisteröityä mallia 20399 loukkaava kiuas. Asiassa ei näytetty valmistetun tulipesän luukkuja, joissa olisi ollut IKI-kiukaille ominainen ”hymiö”-kuvio sivuilla roikkuvine riipuksineen. Täten HO katsoi jääneen näyttämättä, että loukkaavaksi väitetty tuote loukkasi rekisteröityä tulipesän alaosa mallia numero 23173. HO katsoi, että A, B, C ja D olivat syyllistyneet syytteen mukaiseen teollisoikeusrikokseen loukkaamalla IKI-Kiuas Oy:lle kuuluvaa yksinoikeutta rekisteröityyn malliin numero 20399. Rekisteröidyn mallin numero 23173 osalta HO hylkäsi syytteen. Syyte hylättiin myös siltä osin kuin B:n oli väitetty loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin numero 222654. Korvausten oalta HO totesi, ettei KO:n tuomiota ollut syytä muuttaa.

(HM)

Alempi oikeusaste

Helsingin käräjäoikeus 16.2.2018 nro 107111.

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatmallioikeuden loukkaus, mallit, tavaramerkit, tavaramerkkiloukkaus, tuoteväärennökset