KHO:2020:73

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero5529/2/19
Ratkaisun päivämäärä15.6.2020
Tuomion numero73
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohta (616/2016)
Tavaramerkin nimihotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio)

Okun Hotelli Oy oli hakenut tavaramerkin hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröintiä palveluille koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat luokassa 41 sekä ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus luokassa 43. PRH rekisteröi tavaramerkin numerolla 270165 edellä mainituille palveluille luokassa 41, mutta hylkäsi hakemuksen muilta osin. Aarrekaivos Oy esitti rekisteröintiä vastaan väitteen, jonka PRH hylkäsi päätöksellään. Aarrekaivos Oy valitti asiasta MAO:lle, joka kumosi tavaramerkin rekisteröinnin päätöksellään 438/19, sillä se katsoi tavaramerkin olevan tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla harhaanjohtava sen kattamien palveluiden luonteen suhteen. Asia eteni lopulta PRH:n valituksesta korkeimpaan hovioikeuteen.

Tapauksessa oli PRH:n valituksen johdosta arvioitavana, oliko MAO:lla ollut riittävät perusteet katsoa, että Okun Hotelli Oy:lle rekisteröity tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) oli luokan 41 palvelujen tunnuksena omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

KHO katsoi, että vakavaa riskiä kuluttajien harhaanjohtamisesta ei ole katsottava olevan, jos rekisteröinnin suojapiiriin sisältyy myös sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden osalta tavaramerkkiä ei voida pitää harhaanjohtavana. Tavaramerkin mahdollista harhaanjohtavuutta on arvioitava muun ohella markkinoitavien tavaroiden tai palvelujen luonteen ja kohderyhmän kannalta.

PRH oli esillä olevassa asiassa tuonut esille muun ohella, että hotellissa tai ravintolassa voidaan tyypillisesti tarjota kysymyksessä olevia luokkaan 41 kuuluvia palveluja ja, että tavaramerkkiin sisältyvät sanat hotelli ja ravintola olisivat kysymyksessä olevien palvelujen järjestämispaikkaa kuvailevina vailla erottamiskykyä eivätkä harhaanjohtavia.

Tavaramerkki oli kuitenkin PRH:n päätöksellä hyväkysytty rekisteröitäväksi luokan 41 palvelujen osalta eli arvioitu kokonaisuutena erottamiskykyiseksi. KHO arvioi tavaramerkin kohderyhmän mieltävän sen kokonaisuutena ensisijaisesti hotelli-ravintolan nimeksi eli sellaisia ryhmään 43 kuuluvia ravintola- ja hotellipalveluja tarkoittavaksi, joita tavaramerkin rekisteröinti mainitun päätöksen mukaisesti nimenomaisesti ei koske.

KHO katsoi, että tavaramerkki on rekisteröinnin suojapiirin osalta omiaan johtamaan kuluttajia harhaan siten kuin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Näin ollen MAO:n päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita.

(VV)

Alempi oikeusaste

MAO:438/19

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatharhaanjohtavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisun voit lukea täältä.

Markkinaoikeuden ratkaisun voit lukea täältä.