HO 9.1.1996 nro 89

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroS 95/206
Ratkaisun päivämäärä9.1.1996
Tuomion numero89
Laki, lainkohtapatenttilaki 2 § ja 52 §
Riidanalaisen patentin numero76525
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)RKP-Rovaniemen Konepaja Oy:n konkurssipesä (konkurssipesän ostanut TH-laite Oy)
Osapuolet, vastaaja(t)Jorpelehto Oy

Helsingin hovioikeuden tuomiossa oli kyse patentin mitättömäksi julistamisesta.

Kanteessaan Helsingin käräjäoikeudelle Jorpelehto Oy oli vaatinut suomalaisen patentin numero 76525 ”laitteisto vaihtolavan siirtämiseksi” (riitapatentti) mitättömäksi julistamista. Jorpelehto Oy:n mukaan riitapatentin tarkoittama keksintö ei ollut uusi siihen verrattuna mikä oli tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää (2.10.1984) eikä olennaisesti eroa siitä. Riitapatenttia vastaan esitettiin US-patenttijulkaisuja näytöksi. Vastaajana RKP-Rovaniemen Konepaja Oy kiisti kanteen. RKP katsoi, ettei keksinnön uutuutta poistanut se, että keksinnön piirteet saatiin esiin yhdistelemällä eri julkaisuista saatuja tietoja tai muita tietolähteitä. Päävaatimuksen laitteistoa ei ollut esitetty yhdessäkään väitetyssä julkaisussa.

KO tutki patenttijulkaisuissa aikaisemmin esitettyjä laitteistoa ja totesi, etteivät ne muodosta uutuudenestettä riitapatentin osalta. Keksinnöllisyyden osalta tuli harkita, olisiko alan ammattimies voinut tunnetusta tekniikasta ja patenttijulkaisuista tietoja yhdistelemällä tullut riitapatentin patenttivaatimuksesta ilmenevään ratkaisuun. KO katsoi, että riitapatentin tarkoittama ratkaisu oli kehitettävissä soveltaen tietoja ja yhdistäen ratkaisuja ammattimiehelle ilmeisellä tavalla. Keksintö ei siten täyttänyt patentoitavuuden edellytyksiä.

Helsingin käräjäoikeus 15.12.1994 (S 93/6483) julisti riitapatentin mitättömäksi.

HO:ssa RKP-Rovaniemen Konepaja Oy:n konkurssipesä vaati Jorpelehto Oy:n kanteen hylkäämistä. HO ei muuttanut KO:n päätöstä.

(SP)

Alempi oikeusaste

Helsingin käräjäoikeus 4. osasto, 15.12.1994 (S 93/6483)

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatkeksinnöllisyys, mitättömyyskanne, mitättömyysvaatimus, patentit, patenttivaatimukset, uutuudeneste, uutuus