HO 16.4.2013 nro 1140

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
DiaarinumeroS 11/2766
Ratkaisun päivämäärä16.4.2013
Tuomion numero1140
Laki, lainkohtaPatenttilaki 1 §, 39 § ja 52§, Työsuhdekeksintölaki 6§
Riidanalaisen patentin numeroFI 119168 B
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)J.A. (yksityishenkilö)
Osapuolet, vastaaja(t)BookIT Oy Ajanvarauspalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus oli myöntänyt J.A:lle patentin FI 119168 B. BookIT valitti päätöksestä Helsingin KäO:n. KäO arvioi ratkaisussaan kenellä on patenttilain 1 §:n mukainen oikeus keksintöön. KäO hylkäsi patenttilain 52§:n perusteellaa J.A:n väitteen siitä, että BookIT olisi menettänyt kanneoikeutensa asiassa. KäO katsoi, että J.A. oli saanut kaikki patenttihakemukseen sisältyvät tiedot työskennellessään BookIT:ssä ja nämä kaikki tiedot ovat olleet BookIT:ssä kehitettyjä. Helsingin KäO vahvisti tuomiossaan, että BookIT:llä on parempi oikeus J.A:lle myönnettyyn patenttiin.

 HO:lle tehdyssä valituksessa J.A. vaati, että KäO:n päätös kumotaan. Valittajan mukaan patentin FI 119168 kuvaama keksintö oli hänen tekemänsä. Valittaja esitti, että BookIT:n ratkaisu edusti vanhaa ja jo entuudestaan tunnettua tekniikkaa. BookIT:llä ei J.A:n mukaan ollut oikeutta vedota työsuhdekeksintölain tarkoittamiin oikeuksiin, koska yhtiö ei ollut tehnyt J.A:lle ilmoitusta oikeuden käyttämisestä työsuhdekeksintölain 6 §:n 1 momentin määräajassa. BookIT vaati, että J.A:n valitus hylätään. Mikäli HO kuitenkin katsoisi J.A:n olevan patentissa kuvatun menetelmän keksijä, tulisi sen vahvistaa, että BookIT:lla on oikeus keksintöön. BookIT:n mielestä patentti kuului yhtiölle ja keksinnön oli tehnyt yhtiön palveluksessa oleva J.S, joka oli luovuttanut yhtiölle oikeuden patenttiin.

Asiassa oli kyse siitä, ratkaiseeko riitapatentti saman ongelman kuin BookIT:n järjestelmä, sekä kuka on tehnyt riitapatentin mukaisen keksinnön. Patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Selitysosaa voidaan käyttää apuna patenttivaatimusten selventämiseksi, mutta selitysosan perusteella ei kuitenkaan voida muuttaa patenttivaatimuksista ilmenevää suojapiiriä. Järjestelmiä ja keksintöjä tulee siten arvioida patenttivaatimusten perusteella. J.A:n väite keksintöjen erilaisuudesta ei pidä paikkaansa, sillä riitapatentti ei eroa BookIT:n menetelmästä.

 J.A. ei esittänyt minkäänlaista selvitystä tai todistusaineistoa patentin kuvaaman keksinnön syntymiseen johtaneesta tutkimustyöstä. HO piti tätä dokumentaation puutetta poikkeuksellisena ja J.A:n kannalta haitallisena. Pelkälle J.A:n omalle kertomukselle keksinnön syntymisestä ei voitu antaa ratkaisevaa merkitystä. BookIT sen sijaan esitti kirjallisen dokumentaation keksinnön ja oman järjestelmän syntymisestä, minkä myös todistajat vahvistivat. HO katsoi kirjallisten todisteiden osoittavan, että J.A. on saanut kaikki patenttihakemukseen sisältyvät tiedot työskennellessään BookIT:ssa. Näin BookIT:lla on J.A:ta parempi oikeus riitapatentilla suojattuun keksintöön. (AL)

Alempi oikeusaste

Helsingin KäO:n päätös nro 34849, annettu 16.9.2011.

Ylempi oikeusaste

KKO ei myöntänyt valituslupaa. KKO:n päätös 26.2.204, nro 447, diaarinro S2013/489.

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatpatentinhaltija, patentit, työsuhdekeksinnöt