KHO 3882/2020

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero2828/3/19
Ratkaisun päivämäärä5.10.2020
Tuomion numero3882
Laki, lainkohtaLaki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 5.1 §, 23.2 §, Yhdenvertaisuuslaki 8.1 §, 10 §, 28 §

Asiassa oli kyse valituksesta syrjintää koskevassa asiassa.

PRH / teollisoikeusasiamieslautakunta oli päätöksellään 19.9.2014 hylännyt A:n hakemuksen, jolla A oli hakenut auktorisoiduksi patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiantuntijaksi teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 23 §:n siirtymäsäännöksen perusteella.

Teollisoikeusasiamieslautakunta oli hylännyt A:n hakemuksen muun ohella teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 23 §:n 2 momentin perusteella, koska A ei ollut lain voimaan tullessa 1.7.2014 merkittynä PRH:n pitämään patenttiasiamiesrekisteriin, eikä hän ollut esittänyt riittävää selvitystä siitä, että hänellä oli siirtymäsäännöksessä edellytettyä kokemusta asioinnista PRH:n kanssa ja kansallisen järjestelmän tuntemusta. Hakemus hylättiin myös teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella, koska valittaja ei ollut toimittanut lautakunnalle todistusta siitä, ettei hänen toimintakelpoisuuttaan ollut rajoitettu.

Teollisoikeusasiamieslautakunta oli päätöksellään 21.11.2014 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta oli päätöksellään 30.8.2017 hylännyt A:n hakemuksen, jossa oli vaadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa kieltämään teollisoikeusasiamieslautakuntaa syrjimästä A:ta hänen kansalaisuutensa perusteella ja asettamaan kiellon tehosteeksi uhkasakon.

HAO oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen katsoen muun ohella, että valittajan esittämän selvityksen perusteella ei ollut aihetta olettaa, että häntä olisi kohdeltu kansalaisuutensa tai muunkaan yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä tarkoitetun hänen henkilöönsä liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin muita auktorisoiduksi patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiantuntijaksi hakeneita henkilöitä. Asiassa ei ollut muutoinkaan ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi objektiivisesti arvioiden syytä olettaa, että syrjinnän kieltoa olisi rikottu.

A vaati valituksessaan KHO:lle, että HAO:n päätöstä muutetaan ja PRH:n ja teollisoikeusasiamieslautakunnan katsotaan syrjineen A:ta hylätessään hänen hakemuksensa auktorisoiduksi asiamieheksi. Hän vaati myös, että PRH ja teollisoikeusasiamieslautakunta velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa.

KHO katsoi asiassa esitetyn ja selvitetyn perusteella, että HAO:n päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita ja hylkäsi A:n valituksen.

(JT)

Alempi oikeusaste

Helsingin hallinto-oikeus 14.5.2019 nro 19/0353/2

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatasiamiehet, syrjintä
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.