KHO:2020:18

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero5886/3/18
Ratkaisun päivämäärä28.2.2020
Tuomion numero905
Laki, lainkohtaLaki hyödyllisyysmallioikeudesta 8 § ja 19 §
Riidanalaisen patentin numerohyödyllisyysmalli FI 11263

Tapauksessa oli kyse sen arvioimisesta, täyttyivätkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 19.1 §:n 4 kohdan mukaiset edellytykset rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi sen perusteella, että eurooppapatenttihakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen ei ollut tapahtunut lain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla.

PRH oli myöntänyt voimansiirtolaitetta koskevan hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttihakemukseen perustuvan hyödyllisyysmallirekisteröinnin. PRH oli hylännyt rekisteröintiin kohdistuneen mitättömäksi julistamisvaatimuksen. MAO puolestaan oli hylännyt PRH:n päätöstä koskevan valituksen.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 § edellyttää, että hyödyllisyysmallihakemuksen tulee koskea samaa keksintöä kuin patenttihakemus, josta se on muunnettu. KHO arvioi, että kun arvioidaan hyödyllisyysmallihakemuksessa mainittua keksintöä suhteessa patenttihakemuksessa esitettyyn, arviointi rinnastui hakemuksen muuttamistilanteeseen, josta säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 11 §:ssä ja patenttilain 13 §:ssä. KHO katsoi, että säännöksistä ilmeni, että suoja- tai patenttivaatimuksesta voi poistaa vain piirteen, joka ei ole hakemuksessa esitetty keksinnön olennaisena piirteenä. Poistettavan piirteen ei tule myöskään olla keksinnön teknisen ongelman kannalta välttämätön. KHO arvioi, että patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa suojavaatimuksesta ei voida jättää pois tunnusmerkkiä, joka on esitetty patenttihakemuksessa keksinnön olennaisena ja sen toiminnan kannalta välttämättömänä piirteenä.

Voimansiirtolaite, jota hakemuksen keksintö koski, oli tunnettu siitä, että vaijerin pyörittämiseen tarkoitettu väännin oli hydraulinen, mikä oli keksinnön kannalta välttämätön piirre. Kun tätä hydraulista väännintä ei sisältynyt hyödyllisyysmallin suojavaatimukseen, koski hyöyllisyysmalli keksintöä, jota ei ollut esitetty patenttihakemuksessa. KHO katsoi, että hyödyllisyysmalli ei näin ollen koskenut hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla samaa keksintöä kuin patenttihakemus, josta se oli muunnettu hyödyllisyysmalliksi.

KHO katsoi, että hyödyllisyysmallin FI 11263 mitättömäksi julistamiselle oli lain 19.1 §:n 4 kohdassa tarkoitettu peruste. Sen vuoksi MAO:n ja PRH:n päätökset oli kumottava ja asia tuli palauttaa PRH:lle.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanathyödyllisyysmallit, patentit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.