MAO:109/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/108
Ratkaisun päivämäärä16.3.2020
Tuomion numero109
Laki, lainkohtaSähköisen viestinnän palveluista annettu laki 3 §, 166 §, 169 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Kajon Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Helsingin Taksit Oy

Tapauksessa oli kyse ensinnäkin siitä, oliko Kajon Oy:lle merkitty verkkotunnus helsingintaksit.fi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu suojattu nimi tai merkki, toiseksi siitä, oliko Helsingin Taksit Oy:llä toiminimen perusteella syntynyt aikaetuoikeus kyseiseen verkkotunnukseen sekä kolmanneksi siitä, muistuttiko verkkotunnus helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n toiminimeä ja oliko verkkotunnus merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Valituksenalaisessa päätöksessä Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) oli merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n käyttöön sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin perusteella, joka tarjoaa sille oikeuden poistaa verkkotunnus verkkotunnusrekisteristä ja merkitä se oikeudenhaltijan nimiin tämän pyynnöstä. Virasto katsoi, että Kajon Oy oli merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi käyttöönsä hyötymistarkoituksessa.

Kajon Oy vaati MAO:ssa päätöksen kumoamista. Yhtiön mukaan se oli toiminut verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä vilpittömässä mielessä, eikä ollut tietoinen Helsingin Taksit Oy:n kirjoitusasultaan samanlaisesta aputoiminimestä tai verkkotunnuksesta. Helsingin Taksit Oy esitti, että se oli saanut vuonna 2006 rekisteröidyn aputoiminimen Helsingin Taksit sekä verkkotunnuksen helsingintaksit.fi. Aikaprioriteetiltaan ne olivat aikaisempia kuin Kajon Oy:n merkitsemä verkkotunnus helsingintaksi.fi. Helsingin Taksit Oy esitti lisäksi toiminimensä vakiintuneen ennen Kajon Oy:n verkkotunnuksen merkitsemistä.

MAO totesi, että verkkotunnus helsingintaksit.fi ei ollut sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu suojattu nimi tai merkki. Sen jälkeen MAO arvioi, oliko Helsingin Taksit Oy:n toiminimen perusteella sillä aikaetuoikeutta Kajon Oy:lle merkittyyn verkkotunnukseen.

MAO katsoi, että Helsingin Taksit Oy:n esittämä selvitys ei osoittanut aputoiminimen Helsingin Taksit siirtyneen sille toiminimilain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä. Selvitys sen sijaan viittasi säännöksen esitöissä todettuun pelkän toiminimen luovutukseen uudelle perustettavalla yhtiölle. Tällöin aikaprioriteetti laskettiin siitä, kun uusi haltija oli ilmoittanut toiminimen rekisteröitäväksi.

Kun Helsingin Taksit Oy:n toiminimi oli ilmoitettu rekisteröitäväksi aikaisintaan 2018, sillä ei ollut aikaprioriteettia suhteessa Kajon Oy:n verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkintään vuodelta 2016. Kajon Oy ei voinut olla verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä vuonna 2016 tietoinen Helsingin Taksit Oy:n suojatusta nimestä. Helsingin Taksit Oy:llä ei näin ollut suojattua nimeä eli oikeutta, jonka perusteella kyseinen verkkotunnus oltaisiin voitu merkitä sen käyttöön.

Helsingin Taksit Oy:n väitteellä toiminimensä vakiintumisesta ei ollut merkitystä asian arvioinnissa kun sen toiminimi oli rekisteröity 2018, eikä nimi Helsingin Taksit voinut ennen sitä yksilöidä kyseistä yritystä.

Johtopäätöksenä MAO katsoi, että verkkotunnus helsingintaksi.fi ei ollut merkitsemishetkellä muistuttanut Helsingin Taksit Oy:n suojattua nimeä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Liikenne- ja viestintäviraston ei olisi tullut merkitä verkkotunnusta helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n käyttöön ja valituksenalainen päätös oli kumottava. Muista perusteista ei ollut siksi tarpeen lausua.

MAO kumosi Liikenne- ja viestintäviraston 7.3.2019 tekemän valituksenalaisen päätöksen.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanattoiminimet, verkkotunnuksen siirtäminen, verkkotunnukset
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.