MAO:133/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/781
Ratkaisun päivämäärä27.3.2019
Tuomion numero133
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohta
Tavaramerkin nimiO. ZERO POINT (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)ZERO POINT FINLAND OY
Osapuolet, vastaaja(t)Zero Holding GmbH & Co. KG

Asiassa oli kyse siitä, oliko tavaramerkin numero O. ZERO POINT (kuvio) ja aikaisemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin zero (kuvio) välillä sekaannusvaara.

ZERO POINT FINLAND OY:lle oli rekisteröity tavaramerkki O. ZERO POINT (kuvio) eräille luokkiin 10 ja 28 kuuluville tavaroille ja lisäksi seuraaville luokan 25 tavaroille: ”urheilukengät; urheilusukat; urheiluvaatteet; urheilupaidat; sukat; säärystimet”. ZERO POINT FINLAND OY oli myöhemmin tehnyt hakemuksen luokan 25 tavaroiden osalta tavaraluettelon supistamisesta, jonka PRH oli hyväksynyt.

PRH oli Zero Holding GmbH & Co. KG:n tekemän, EU-tavaramerkkiin zero (kuvio) perustuvan, väitteen johdosta kumonnut osittain tavaramerkin O. ZERO POINT (kuvio) rekisteröinnin luokan 25 tavaroiden osalta. Tavaramerkki kattoi supistamisen jälkeen luokassa 25 muun muassa urheiluvaatteet, kompressiovaatteet käytettäväksi urheilussa, liikunnassa, kuntoilussa ja pallopeleissä. ZERO POINT FINLAND OY vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen. Sen mukaan tavaramerkki O. ZERO POINT (kuvio) ei aiheuttanut sekaannusvaaraa luokan 25 tavaroiden osalta, sellaisena kuin tavaraluettelo oli supistuksen jälkeen.

MAO arvioi ensiksi tavaroiden samankaltaisuutta. EU-tavaramerkki zero (kuvio) oli rekisteröity luokassa 25 muun muassa päällysvaatteille. MAO katsoi, että merkin O. ZERO POINT kattamia tavaroita ”urheiluvaatteet, urheilupaidat, urheiluhousut ja urheilushortsit juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan” oli pidettävä samoina aikaisemman merkin kattamien päällysvaatteiden kanssa. Päällysvaatteet sisältävät MAO:n mukaan myös erilaisia urheiluvaatteita ja toisaalta edellä mainitut urheiluvaatteet voivat olla myös päällysvaatteita, joten tavarat olivat päällekkäisiä. Myös muita merkin kattamia tavaroita (mm. kompressiovaatteet) oli MAO:n mukaan pidettävä vähintään samankaltaisina aikaisemman merkin kattamien päällysvaatteiden kanssa. MAO totesi, että kaikilla näillä oli sama luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat, jakelukanavat ja kohdeyleisö.

Seuraavaksi MAO arvioi merkkien sekoitettavuutta. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Merkin O. ZERO POINT (kuvio) sanat on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja vain vähäisessä määrin tyylitellyllä tavalla. MAO totesi, että suomalaisen kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän ilmaisun ”zero point” merkitykseksi ”nollapiste”, mitä merkitystä myös merkin kuviollisuus vahvistaa. MAO:n mukaan aikaisemman EU-tavaramerkin zero (kuvio) suomalainen kohdeyleisö ymmärtää tarkoittavan ainakin nollaa. MAO totesi, että sana tarkoittaa suomeksi myös nollapistettä, mutta kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä tätä merkitystä. MAO katsoi merkkien merkityssisällön olevan jossain määrin samankaltaisia. MAO katsoi myös merkkien olevan lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkkien ulkoasun vertailun osalta MAO totesi, että aikaisempi merkki on kirjoitettu jossain määrin tyylitellyillä pienillä kirjaimilla, kun taas myöhemmän merkin hallitseva ja erottamiskykyisin osa ZERO on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, ja siihen sisältyy suuri O-kirjainta tai numeroa 0 muistuttava kuvio sekä piste. MAO katsoi merkkien olevan ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

MAO arvioi kokonaisuutena, että merkki O. ZERO POINT (kuvio) oli sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin zero (kuvio) kaikkien kysymyksessä olevien luokan 25 tavaroiden osalta, sillä kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä oli siten olemassa sekaannusvaara ja MAO hylkäsi hakemuksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 26.10.2016

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.