MAO:135/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/111
Ratkaisun päivämäärä31.3.2020
Tuomion numero135
Laki, lainkohtaSähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 § 1 ja 2 mom.
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bluestep Holding AB
Osapuolet, vastaaja(t)A

Asiassa oli kyse verkkotunnuksen bluestepfinans.fi arvioinnista, joka oli rekisteröity vastaajalle A 10.9.2016.

Bluestep Holding AB:lle oli rekisteröity EU-tavaramerkki BLUESTEP BANK (kuvio) sekä EU-tavaramerkki BLUESTEP. Bluestep Holding AB:n mukaan sen tytäryhtiön nimi oli aikaisemmin ollut Bluestep Finans AB, mikä nimi oli vaihdettu Bluestep Bank AB:ksi. Bluestep Holding AB vetosi siihen, että A:lle rekisteröity verkkotunnus muistutti sen rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä ja verkkotunnus oli rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Liikenne- ja viestintävirasto oli valituksenalaisessa päätöksessään hylännyt Bluestep Holding AB:n verkkotunnuksen bluestepfinans.fi rekisteröintiä koskevan valituksen.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n toisen momentin mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä: 1) vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle; tai 2) muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

MAO korosti, että hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta tuli arvioida asiaa kokonaisuutena tarkastellen. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain esitöiden (RP 221/2013 rd) perusteella verkkotunnuksen rekisteröineen vastaajan oli tullut aktiivisesti arvioida, ettei rekisteröitävä tunnus loukkaa muiden oikeuksia. Vastaaja on yksityinen henkilö kun taas Bluestep Holding AB on kansainvälinen konserni, jossa on noin 250 työntekijää. MAO otti huomioon, että ”bluestep” ei yleisesti liity yhtiön tarjoamiin rahoituspalveluihin ja että vastaajan mukaan se oli varannut verkkotunnuksen tarjotakseen tulevaisuudessa vastaavia rahoituspalveluita. Yhtiön koon ja tunnettuuden vuoksi vastaajan olisi tullut olla tietoinen kyseisestä suojatusta merkistä ja yhtiöstä rekisteröidessään verkkotunnusta. Vastaajan rekisteröidessä verkkotunnusta bluestepfinans.fi oli Bluestep Holding AB:n tytäryhtiön nimi ollut Bluestep Finans AB. Verkkotunnus myös vastasi suojattua merkkiä BLUESTEP. Lisäksi tunnus oli varattu vastaajan tulevaan käyttöön, eikä sivuilla oltu julkaistu mitään sisältöä.

Edellä kuvatun perustella MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioiden verkkotunnus oli rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. MAO kumosi valituksenlaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen ja palautti asian verkkotunnuksen rekisteröimiseksi Bluestep Holding AB:lle.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatverkkotunnuksen siirtäminen, verkkotunnukset
Huomautukset

Päätös on luettavissa täältä.