MAO:20/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/235
Ratkaisun päivämäärä27.1.2020
Tuomion numero20
Laki, lainkohtapatenttilain 71 a §
Riidanalaisen patentin numeroeurooppapatentti numero EP 1 841 543
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)BTG Eclépens S.A.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys patenttilain 71 a §:n soveltamisesta eli siitä, oliko valittajana olevan patentinhaltijan katsottava toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet kyseessä olevan eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa.

Euroopan patenttivirasto oli 13.12.2017 myöntänyt BTG Eclépens S.A:lle eurooppapatentin numero EP 1 841 543. Kyseinen eurooppapatentti on siten tullut saattaa voimaan viimeistään 13.3.2018. BTG Eclépens S.A. ei ollut suorittanut eurooppapatentin voimaansaattamisen edellytykseksi säädettyä julkaisumaksua määräajassa, mistä johtuen eurooppapatenttia ei oltu katsottu saatetun voimaan Suomessa määräajassa. BTG Eclépens S.A. teki PRH:lle patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen siitä, että voimaansaattamisen Suomessa katsottaisiin suoritetuksi määräajassa. PRH on 20.5.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun esityksen.

BTG Eclépens S.A. vaati MAO:ssa, että valituksenalainen PRH:n päätös kumotaan ja että yhtiön esitys hyväksytään. Valittajan mukaan sen käyttämällä patenttiasiamiestoimistolla oli ollut käytössään sinänsä toimiva valvontajärjestelmä, josta huolimatta eurooppapatentin voimaansaattamisesta vastanneen henkilön inhimillisen virheen vuoksi julkaisumaksu oli jäänyt maksamatta määräajassa. Tämä oli jäänyt huomaamatta ja korjaamatta kun asian valvonnasta vastannut henkilö oli lopettanut valvonnan voimaansaattamisesta vastanneen henkilön merkittyä voimaansaattamisen suoritetuksi.

MAO arvioi, että asiassa esitetyn perusteella valittajan käyttämällä patenttiasiamiestoimistolla oli ollut kysymyksessä olevana ajankohtana käytössään määräpäivien seuranta- ja valvontajärjestelmä, joka oli järjestetty perustuen voimaansaattamisen määräaikaan. Yksi henkilö oli ollut vastuussa eurooppapatentin voimaansaattamisen hoitamisesta määräpäivään mennessä ja toinen tämän valvonnasta.

MAO totesi, ettei asiassa esitetyn mukaan patenttiasiamiestoimiston käyttämään järjestelmään ollut sisältynyt minkäänlaista todellista varmistumista julkaisumaksun tulemisesta maksetuksi. Tämä huomioon ottaen MAO katsoi, ettei julkaisumaksun jäämisen maksamatta määräajassa oltu osoitettu johtuneen muuten toimivaksi osoitetun järjestelmän yksittäisestä tai satunnaisesta virheestä. Valittajan ei näin ollen ollut katsottava osoittaneen toimineensa asiassa niin huolellisesti kuin olosuhteet olivat vaatineet. MAO hylkäsi valituksen.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatmääräaika, patentit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.