MAO:21/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/237
Ratkaisun päivämäärä27.1.2020
Tuomion numero21
Laki, lainkohtapatenttilain 71 a §
Riidanalaisen patentin numeroeurooppapatentti numero EP 3 023 085
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Diki Entwicklungs- und Handels GmbH
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys patenttilain 71 a §:n soveltamisesta eli siitä, oliko valittajana olevan patentinhaltijan katsottava toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet kyseessä olevan eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa.

Euroopan patenttivirasto oli 14.3.2018 myöntänyt Diki Entwicklungs- und Handels GmbH:lle eurooppapatentin numero EP 3 023 085. Kyseinen eurooppapatentti oli tullut saattaa voimaan viimeistään 14.6.2018. Diki Entwicklungs- und Handels GmbH ei ollut suorittanut eurooppapatentin voimaansaattamisen edellytykseksi säädettyä julkaisumaksua määräajassa, mistä johtuen kyseistä eurooppapatenttia ei ollut saatetun voimaan Suomessa sanotussa määräajassa. Diki Entwicklungs- und Handels GmbH oli tehnyt PRH:lle patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen siitä, että voimaansaattaminen Suomessa katsottaisiin suoritetuksi määräajassa. PRH oli 20.5.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun esityksen.

Diki Entwicklungs- und Handels GmbH vaati MAO:ssa, että valituksenalainen PRH:n päätös kumotaan ja että yhtiön esitys hyväksytään. Valittajan mukaan sen käyttämällä patenttiasiamiestoimistolla oli ollut käytössään sinänsä toimiva valvontajärjestelmä, josta huolimatta eurooppapatentin voimaansaattamisesta vastanneen henkilön inhimillisen virheen vuoksi julkaisumaksu oli jäänyt maksamatta määräajassa. Tämä oli jäänyt huomaamatta ja korjaamatta kun asian valvonnasta vastannut henkilö oli lopettanut valvonnan voimaansaattamisesta vastanneen henkilön merkittyä voimaansaattamisen suoritetuksi.

MAO arvioi, että asiassa esitetyn perusteella valittajan käyttämällä patenttiasiamiestoimistolla oli ollut kysymyksessä olevana ajankohtana käytössään määräpäivien seuranta- ja valvontajärjestelmä, joka oli järjestetty perustuen voimaansaattamisen määräaikaan. Yksi henkilö oli ollut vastuussa eurooppapatentin voimaansaattamisen hoitamisesta määräpäivään mennessä ja toinen tämän valvonnasta. Järjestelmään oli lisäksi kuulunut menetelmä, jossa patenttiasiamiestoimiston kirjanpito-osasto oli toimittanut päivittäin eurooppapatenttien voimaansaattamisesta vastanneelle ryhmälle tiliotteen sen tarkistamiseksi, että julkaisumaksu oli suoritettu.

MAO totesi, että patenttiasiamiestoimiston järjestelmään oli sinänsä sisältynyt edellä selostetulla tavalla menetelmä, jolla oli pyritty varmistumaan julkaisumaksun maksamisesta. Esitetyn perusteella menetelmän ei kuitenkaan katsottu olleen käytännössä toimiva tilanteissa, joissa julkaisumaksun suorittaminen on jätetty eurooppapatentin voimaansaattamisen määräpäivään. Tämän perusteella MAO katsoi, ettei julkaisumaksun jäämisen maksamatta määräajassa ollut osoitettu johtuneen muuten toimivaksi osoitetun järjestelmän yksittäisestä tai satunnaisesta virheestä. Valittajan ei näin ollen oltu katsottava osoittaneen toimineensa asiassa niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet. MAO hylkäsi valituksen.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatmääräaika, patentit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.