MAO:245/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/421
Ratkaisun päivämäärä22.5.2019
Tuomion numero245
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 1 §: 2 momentti, 3 § ja 13 §:n 1 momentti (616/2016)
Tavaramerkin nimispiraalistabilaatio
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Askel International Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko Askel International Oy:n hakemalla merkillä spiraalistabilaatio erottamiskyky sekä oliko merkki saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn.

PRH oli hylännyt Askel International Oy:n hakemuksen merkin spiraalistabilaatio rekisteröimiseksi luokan 10 tavaroille (mm. fysioterapiassa käytettävät välineet) ja luokkien 41 (mm. fyysiseen kuntoon liittyvät koulutuspalvelut) ja 44 (mm. lääketieteellinen neuvonta) palveluille, koska haettu merkki ei ollut erottamiskykyinen.

Askel International Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle merkin rekisteröimiseksi. Valittaja vetosi siihen, että sana spiraalistabilaatio on valittajan keksimä suomenkielinen nimi tšekkiläisen lääkärin A:n kehittämälle ”Spiral Stabilization” hoitomenetelmälle. Valittajan mukaan valittaja on tehnyt nimen spiraalistabilaatio avulla ”Spiral Stabilization” hoitomenetelmän sekä siihen liittyvän koulutuksen ja tuotteet tunnetuiksi Suomessa, jolloin siitä on käytännössä tullut valittajan tavaramerkki.

MAO:n mukaan asiassa oli ensiksi arvioitava, oliko haetulla merkillä spiraalistabilaatio itsenäinen erottamiskyky edellä mainituille tavaroille ja palveluille.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin.

MAO totesi, että haettu merkki muodostuu sanasta ”spiraalistabilaatio”, jota ei löydy Kielitoimiston sanakirjasta. MAO totesi, että kielitoimiston sanakirjan mukaan sana ”spiraali” tarkoittaa muun ohella kierukkaa ja vaikka sanalla ”stabilaatio” ei ole selvää suomenkielistä merkitystä, kohdeyleisö todennäköisesti ymmärtää sen viittaavan vakauteen.

MAO katsoi, että kohdeyleisö ymmärtää kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä sanan spiraalistabilaatio viittaavan terveydenhoitoon tai kehonhuoltoon liittyvään termiin tai hoitomenetelmään sekä menetelmässä hyödynnettäviin tavaroihin, vaikka kohdeyleisö ei tuntisi kyseistä termiä tai menetelmää tarkemmin. MAO katsoi kohdeyleisön ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta. MAO katsoi, ettei haettu merkki ole sellaisenaan erottamiskykyinen haettujen luokkien tavaroille tai palveluille.

MAO arvioi vielä, oliko merkki tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi mainituille tavaroille ja palveluille.  Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä.

Valittaja oli viitannut toimittamaansa näyttöön haetun merkin käytöstä. Valittaja oli esittänyt muun ohella Niveltiedossa, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä julkaistuja artikkeleita sekä tulosteita verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta ja hakukonetuloksista.

MAO totesi, että valittajan esittämä näyttö koski osin haettua merkkiä, osin lyhennettä SPS ja osin englanninkielistä ilmaisua ”Spiral Stabilization”. Osassa näyttöä sanaa spiraalistabilaatio oli käytetty taivutetussa muodossa, kuten esimerkiksi ”kouluttamassa spiraalistabilaatiota”. MAO totesi, että esitetyn näytön perusteella haettua merkkiä ei oltu juurikaan käytetty tavaramerkinomaisesti, vaan lähinnä yleiskielen ilmaisua vastaavassa muodossa. MAO katsoi, ettei näyttö siten osoittanut merkin olleen niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta tulleen erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä. MAO katsoi, ettei merkki ollut erottamiskykyinen haetuille tavaroille luokassa 10 tai palveluille luokissa 41 ja 44.

MAO hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.8.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.