MAO:27/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/272
Ratkaisun päivämäärä17.1.2019
Tuomion numero27
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 2§, 57 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Crystalis Entertainment UG
Osapuolet, vastaaja(t)A

Tapauksessa oli kyse teosten luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta vertaisverkossa ja kohtuullisen hyvityksen arvioinnista.

Crystalis Entertainment UG vaati, että MAO velvoittaa A:n suorittamaan sille hyvityksen televisiosarjan Black Sailsin kahden jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa. Crystaliksen mukaan A oli loukannut Crystaliksen tekijänoikeutta jakamalla teoksia vastaajan nimissä olleesta teleliittymästä 29.2.– 9.3.2016. Kaikkien vastaajan IP-osoitteesta havaittujen oikeudenloukkausten kohdalla oli käytetty samaa porttia ja µTorrent-ohjelmaa.

A vaati, että MAO hylkää kanteen. A:n mukaan hän ei ollut jakanut teoksia, sillä hän oli ollut riidattomasti lomamatkalla Egyptissä väitettyjen tekijänoikeusloukkausten tekoajankohtina.

MAO:n mukaan asiassa oli riidatonta, että se, kuka oli ladannut ja edelleen välittänyt televisiosarjan jaksoja, on ollut sama henkilö. MAO:n mukaan Crystaliksen esittämästä asiakirjatodisteesta ilmeni, että vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta havaitussa BitTorrent-liikenteessä useimmin käytetty tiedonsiirtoportti oli ollut portti 24290, jota oli myös käytetty Crystaliksen teosten jakamiseen.

Vastaaja oli langattoman verkon osalta kertonut, että verkko oli ollut suojattu, mutta hän oli ennen Egyptin matkaansa avannut salauksen mahdollisten vierailijoiden varalta, ja jotta hänen avopuolisonsa olisi ollut helpompi käyttää verkkoa. Vastaajan avopuoliso kertoi, että hän oli tiennyt langattoman verkon salasanan sijainnin ja tarvittaessa salasana oli kerrottu vieraille. Vastaaja oli myös kertonut, että hänen silloinen kerrostaloasuntonsa on sijainnut sisäpihan puoleisessa alimmassa kerroksessa ja laitteistot oli sijoitettu lähelle ikkunaa, mistä syystä verkon kantavuus esimerkiksi sisäpihalle on ollut hyvä. MAO:n mukaan ei ollut uskottavaa, että teosten yleisön saataviin saattaminen olisi tapahtunut vastaajan asunnon ulkopuolelta. MAO katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että teosten yleisön saataviin saattaminen oli tapahtunut vastaajan pöytätietokoneelta.

Asiassa oli kuitenkin vielä MAO:n mukaan arvioitava, oliko vastaaja itse saattanut teokset yleisön saataviin. Vastaaja oli kertonut, että hän oli muistikuvansa mukaan sulkenut pöytätietokoneensa lähtiessään matkalle ja avannut sen saavuttuaan matkalta. Asunnon tulostinta oli ollut mahdollista käyttää vain vastaajan tietokoneen kautta, mistä syystä vastaajan avopuoliso oli saattanut käyttää vastaajan tietokonetta vastaajan matkan aikana. Vastaajan avopuoliso kertoi, että heillä tietokoneet oli pidetty yleensä aina päällä ja jos hän oli halunnut tulostaa jotakin, hän oli mahdollisesti käynnistänyt vastaajan tietokoneen täksi ajaksi.

Crystaliksen asiakirjatodisteesta ilmeni, että vastaajan IP-osoitteesta ja tiedonsiirtoportista oli havaittu BitTorrent-liikennettä sekä ennen matkaa että matkan aikana. Todisteesta ilmeni myös, että teleliittymästä oli jaettu ainakin yhtä teosta jokaisena helmi- ja maaliskuun 2016 vuorokautena. Kyseinen eri teosten jakamisen jatkuvuus viittasi siihen, että vastaajan tietokone olisi ollut päällä tai että sitä olisi käytetty jokaisena päivänä.

Crystaliksen mukaan sen tekemä valvonta perustui siihen, että TECXIPIO:n ohjelma on pystynyt yhdistämään vastaajan liittymää käyttäneeseen laitteeseen. Tämä yhdistäminen ei välttämättä onnistu välittömästi sen jälkeen, kun laite on liittynyt BitTorrent-parveen, vaan ensimmäinen havainto voi tulla huomattavasti sen jälkeen, kun laite on liittynyt BitTorrent-parveen. MAO katsoi, että tästä syystä voitiin pitää teknisesti mahdollisena, että jakaminen alkaa jo ennen sitä ajankohtaa, kun valvontaohjelman yhdistäminen tapahtuu. Sille seikalle, että ensimmäinen havainto oli tehty vasta vastaajan matkalle lähdön jälkeen, ei voitu MAO:n mukaan antaa ratkaisevaa merkitystä, kun asiassa oli tullut näytetyksi se, että yleisön saataviin saattaminen oli tapahtunut vastaajan pöytätietokoneelta.

MAO huomautti, että µTorrent-ohjelma on riidattomasti mahdollista asettaa käynnistymään automaattisesti Windows-käyttöjärjestelmän käynnistymisen yhteydessä. Tästä johtuen MAO:n mukaan ei voitu poissulkea sitä, että vastaaja oli jättänyt käyntiin tai muulla tavoin käynnistysvalmiuteen BitTorrent-ohjelman ennen kotoa poistumistaan. MAO:n mukaan Crystalis esitti asiassa riittävän uskottavan näytön siitä, että vastaaja oli saattanut vertaisverkossa yleisön saataviin Black Sailsin jaksoja.

MAO:n mukaan menettelyssä on ollut kyse teoksen käyttämisestä tekijänoikeuslain vastaisesti ja vastaaja on näin ollen velvoitettava suorittamaan Crystalikselle tekijänoikeuslain 57 §:n mukaista hyvitystä. MAO:n mukaan kohtuullisen hyvityksen määrä oli määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta, kun teosten luvaton tekijänoikeutta loukkaava käyttö oli tapahtunut tavalla, jonka osalta ei ollut olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta. MAO katsoi, että kohtuullisena hyvityksenä oli pidettävä televisiosarjan yhden jakson osalta 50 euroa.

MAO velvoitti A:n suorittamaan hyvitystä kahden jakson osalta yhteensä 100 euroa viivästyskorkoineen ja korvaamaan Crystaliksen oikeudenkäyntikulut.

Asiassa oli äänestetty. Eri mieltä olevien jäsenten lausunnon mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vastaaja olisi ennen matkalle lähtöään ajastanut teosten yleisön saataviin saattamisen alkamaan myöhemmin ja että yleisön saataviin saattaminen olisi tämän vuoksi alkanut vasta useamman vuorokauden kuluttua. Lausunnon mukaan asiassa oli myös jäänyt näyttämättä, että vastaajan itsensä aloittama yleisön saataviin saattaminen olisi alkanut myöhemmin myöskään sen vuoksi, että vastaajan avopuoliso olisi ulkomaanmatkan aikana käynnistänyt tietokoneen ja käyttänyt sitä. Lausunnon mukaan Crystalis ei ollut esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, että järjestelmässä olisi merkittävää, vuorokausienkin viivettä uusien oikeudenloukkauksien havaitsemisessa, mistä johtuen asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vastaajan väitetysti aloittama yleisön saataviin saattaminen olisi tämän vuoksi havaittu vasta huomattavasti myöhemmin. Lausunnon mukaan esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioitaessa asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vastaaja olisi itse henkilökohtaisesti tehnyt väitetyt oikeudenloukkaukset.

(AH)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanathyvitys, internet, tekijänoikeus, tekijänoikeusloukkaus, vertaisverkot
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.