MAO:297/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/763
Ratkaisun päivämäärä26.6.2019
Tuomion numero297
Laki, lainkohtaPatenttilain (550/1967) 2 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti
Riidanalaisen patentin numeroFI 124409
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Lumon Invest Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Alutec Oy

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko Alutec Oy:n PRH:lle väitekäsittelyn aikana toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukainen keksintö uusi ja keksinnöllinen.

PRH oli myöntänyt Alutec Oy:n ”Parvekekaiteen alaprofiili” -nimiselle keksinnölle patentin numerolla FI 124409. Lumon Invest Oy oli tehnyt väitteen patenttia vastaan ja vaatinut patentin kumoamista sitä koskevan keksinnön puuttuvan uutuuden ja keksinnöllisyyden perusteella. Väitekäsittelyn aikana Alutec Oy toimitti PRH:lle muutetut patenttivaatimukset ja pyysi patentin pysyttämistä voimassa muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa. PRH hyväksyi Alutec Oy:n vaatimuksen. Lumon Invest Oy vaati MAO:ssa patentin kumoamista kokonaisuudessaan.

MAO arvioi edellä mainittua keksintöä, joka koostui itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2-8. Itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytettiin väitekäsittelyn aikana vedenohjauspintojen sijoittamista koskeva piirre. Piirteen johdosta keksintö rajoittui kattamaan rakenteet, joissa laskeva pinta ja sen jatkeena oleva toinen pinta ulottuivat parvekelaatan reunan ulkopuolelle. Tunnetun tekniikan selvittämiseksi asiassa viitattiin viitejulkaisuihin J1-J10. MAO katsoi, että viitejulkaisuihin verrattuna itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei olisi estettä pitää uutena, sillä viitejulkaisuissa ei katettu kaikkia patenttivaatimuksen 1 parvekelaatan ulkopuolelle ulottuvaa pintaa koskevia piirteitä.

MAO kuitenkin katsoi, että itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekkeen alaprofiili ei eronnut olennaisesti siitä, mikä oli tullut tunnetuksi lähimpää tunnettua tekniikkaa edustavien viitejulkaisujen J2 ja J7 yhdistelmän valossa. Patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä tehdessään alan ammattimies olisi nimittäin etsiessään parannuksia olemassa oleviin ratkaisuihin tutustunut edellä mainittuihin viitejulkaisuihin, sillä niissä oli ratkaistu sama veden ohjaamista koskeva tekninen ongelma. Sama koski myös viitejulkaisujen J2 ja J10 yhdistelmää.

Edellä mainitun johdosta patentivaatimusasetelman mukainen keksintö ei ollut patentoitavissa. MAO totesi, että koska itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ollut patentoitavissa, ei ollut tarpeen lausua muista valittajan esittämistä väitteistä koskien puuttuvaa keksinnöllisyyttä tai epäitsenäisten patenttivaatimusten 2-8 patentoitavuutta.

MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle patentin numero FI 124409 kumoamista varten.

(AL)

Alempi oikeusaste

PRH 24.10.2016

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatkeksinnöllisyys, patentit, patentoitavuus, uutuus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä