MAO:390/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/48
Ratkaisun päivämäärä9.9.2019
Tuomion numero390
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 4 a §:n 3 momentti ja 6§:n 1 momentti, Toiminimilain 5§:n 1 momentti ja 2§:n 3 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Vaunula Oy
Osapuolet, vastaaja(t)RK

Tapauksessa RK haki takaisinsaantia MAO:n antamaan yksipuoliseen tuomioon 14/19, jossa RK:ta kiellettiin sakon uhalla käyttämästä Vaunula Oy:n toiminimeä tai logoa ”Vaunula” ilman Vaunula Oy:n lupaa. RK on vaatinut Vaunula Oy:n kanteen hylkäämistä sekä asian taustalla olevan yksipuolisen tuomion kumoamista.

Vaunula Oy:n toiminimi ”Vaunula” on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2010 toimialanaan kaikki laillinen liiketoiminta. Vaunulan mukaan mainittu toiminimi on myös vakiintunut, sillä yhtiö on toiminut autokaupan parissa kymmenkunta vuotta viidellä eri paikkakunnalla Etelä-Suomessa. Vaunula katsoi myös, että sen logo ”Vaunula” on myös vakiintunut tavaramerkkinä, sillä yhtiö käyttää logoa kaikessa toiminnassaan ja se on yleisesti tunnettu kohderyhmässään ja sen ulkopuolella.

RK:lle on 22.11.2017 rekisteröity kansainvälisen domainpalvelun verkkotunnus vaunula.net. Vaunula perustelee kannettaan sillä, että RK on verkkosivuillaan jäljitellyt Vaunula Oy:n tunnettua ja vakiinnutettua Vaunula logoa. Vaunulan mukaan RK on verkkosivuillaan antanut ymmärtää, että kysymyksessä olisi Vaunula Oy:n hallitsemat ja omistamat sivut.

Vaunula katsoi, että RK:n menettely on vähentänyt Vaunula Oy:n toiminimen liikearvoa. Vaunulan mukaan RK:n menettely on ollut lainvastaista ottaen huomioon toiminimi- ja tavaramerkkilainsäädäntö, kun hän on käyttänyt verkkosivuillaan logoa vaunula.net, joka on sekoitettavissa Vaunula Oy:n rekisteröityyn toiminimeen ja Vaunula Oy:n logoon, joka on vakiintunut tavaramerkki. Vaunulan mukaan tunnusten nimet sisältävät identtisen osan ”Vaunula” ja ne ovat lähes identtisiä sekä kirjoitusasultaan että ulkonäöltään.

RK lausui vastauksessaan, että sen verkkosivuilla ei ole Vaunula Oy:n verkkosivujen mukaista logoa ottaen huomioon logojen erilainen kirjasinlaji ja eri väri. RK myös vetosi siihen, että Vaunula Oy:n käyttämä nimi ei ole vakiintunut. Vaunula ei myöskään ole suojattu nimi, merkki tai rekisteröity tavaramerkki, joten se tulee katsoa vapaasti käytettäväksi. Vaunula Oy:n logo ei ole rekisteröity tavaramerkki eikä Vaunula Oy:n esittämän todistelun perusteella myöskään vakiintunut tavaramerkki.

Vaunulan kannevaatimus on perustettu toiminimen Vaunula Oy käytön osalta toiminimilain säännöksin ja logon ”Vaunula” käytön osalta tavaramerkkilain (7/1964) säännöksin. Markkinaoikeus arvioi asiaa toiminimi- ja tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta.

Toiminimioikeudellisen arvioinnin osalta oli riidatonta, että Vaunula Oy on rekisteröity toiminimi. Kuitenkin toiminimilain 5§:n 1 momentin mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Vaunula Oy harjoitti henkilöautojen sekä muiden kevyiden moottoriajoneuvojen kauppaa, kun taas RK puolestaan toimi ATK-alalla. Näin ollen sekoitettavuuteen ei voitu vedota edellä mainitun lainkohdan nojalla. Sen sijaan asiassa oli riitaista mainitun nimen vakiintuneisuus. MAO kuitenkin katsoi lopulta, ettei Vaunula Oy:n esittämä näyttö riittänyt osoittamaan, että sen toiminimi olisi toiminimilain 2§:n 3 momentissa tarkoitetuin tavoin yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin sen toiminta suuntautuu.  Näin ollen Vaunula Oy:n kannevaatimus oli hylättävä toiminimioikeudelliselta osin.

Tavaramerkkioikeudellisen arvioinnin osalta oli riidatonta, että Vaunula Oy:n käyttämä logo ”Vaunula” ei ole rekisteröity tavaramerkki. Sen sijaan asiassa oli riitaista mainitun logon vakiintuneisuus. Jotta Vaunula Oy:n käyttämä logo voisi saada suojaa kanteessa väitettyä loukkausta kohtaan tavaramerkkisäännösten perusteella, sen on olisi oltava vakiinnutettu tavaramerkki. Tavaramerkkilain 4 a §:n 3 momentin mukaan tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. MAO katsoi, että Vaunula Oy:n esittämä näyttö ei riittänyt osoittamaan, että sen käyttämä logo ”Vaunula” olisi tavaramerkkilaissa säädettyjen edellytysten mukainen vakiintunut tavaramerkki. Näin ollen jo Vaunulalta puuttuvan tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden vuoksi asiassa ei täyty tavaramerkkilain 6§:n 1 momentin soveltamisen edellytykset, ja Vaunula Oy:n kannevaatimus on siten hylättävä myös tavaramerkkioikeudellisilta osin.

Vaunulan kannevaatimus tuli kokonaisuudessaan hylätyksi, ja MAO velvoitti Vaunulan korvaamaan RK:n asianosaiskulut viivästyskorkoineen.

(VV)

Alempi oikeusaste

MAO:n 10.1.2019 antama yksipuolinen tuomio 14/19

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattavaramerkit, toiminimet
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.