MAO:475/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/410
Ratkaisun päivämäärä29.10.2020
Tuomion numero475
Laki, lainkohtaSähköisen viestinnän palveluista annettu laki 3 §, 166.2 §, 169.3 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai r.y. ruotsiksi Finlands Aikidoförbund - Finland Aikikai r.f.
Osapuolet, vastaaja(t)Game Lounge Ltd

Asiassa oli kyse valituksesta verkkotunnusta koskeneesta Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä. Verkkotunnus finland-aikikai.fi oli merkitty Game Lounge Ltd:lle 1.10.2017. Suomen Aikidoliitto – Finland Aikikai r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Aikidoförbund – Finland Aikikai r.f. (”Suomen Aikidoliitto”) oli 25.9.2019 vaatinut Liikenne- ja viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä ja perustanut vaatimuksensa siihen, että verkkotunnus on täsmälleen sama kuin vaatijan tavaramerkki tai suojattu nimi. Suomen Aikidoliitto oli esittänyt, että sillä on ollut oikeus nimeen finland-aikikai vuodesta 1983.

Liikenne- ja viestintävirasto oli 13.11.2019 antamallaan valituksenalaisella päätöksellä hylännyt Suomen Aikidoliiton vaatimuksen. Päätöksen perustelujen mukaan verkkotunnus muistuttaa Suomen Aikidoliiton suojattua nimeä merkitsemishetkellä. Liikenne- ja viestintävirasto katsoi asiassa esitettyjen seikkojen ja selvityksen perusteella kuitenkin, että verkkotunnusta ei oltu merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Suomen Aikidoliitto vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pyytää Poliisihallitukselta lausuman verkkotunnuksen käyttäjän Game Lounge Ltd:n rahapelien markkinointiin ja arpajaislain säännösten vastaiseen menettelyyn liittyen. Liikenne- ja viestintävirasto esitti lausunnossaan, että valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle ei ole perusteita.

MAO huomautti, että koska Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole oikeutta puuttua verkkosivuilla välitettävään aineistoon, ja koska käsiteltävässä asiassa on kysymys Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä koskevasta muutoksenhausta, ei asiassa ollut tarpeen pyytää valittajan vaatimaa lausuntoa Poliisihallitukselta.

MAO totesi, että verkkotunnus finland-aikikai.fi on sinänsä muistuttanut sen merkitsemishetkellä yhdistysrekisteriin tuolloin rekisteröitynä ollutta Suomen Aikidoliiton nimeä. Asiassa oli näin ollen arvioitava sitä, onko verkkotunnus merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Hyötymistarkoituksen osalta MAO totesi muun muassa, että asiassa esitetystä selvityksestä ei käynyt ilmi se, että verkkotunnuksella finland-aikikai.fi avautuvalla verkkosivustolla esitetty aineisto olisi viitannut Suomen Aikidoliiton nimeen. Sivuston sisältö on koostunut lähes yksinomaan aikido-nimisen kamppailulajin ominaisuuksia esittävistä kirjoituksista, kuvista ja videosta. Verkkosivuston yläreunassa on lisäksi esitetty: ”finland-aikikai.fi on saatavilla tänään aikidoliitto.fi”, mikä on ollut omiaan selventämään sitä, että Suomen Aikidoliiton verkkosivujen verkkotunnus on eri kuin valittajan vaatimuksen kohteena oleva verkkotunnus. MAO totesi asiaa kokonaisuutena arvioiden, ettei asiassa esitetty selvitys osoita, että Game Lounge Ltd:n tavoitteena verkkotunnusta merkitessään olisi ollut hyötyä Suomen Aikidoliiton väittämin tavoin sen tai sen nimen maineesta, imagosta ja tunnettuudesta.

Vahingoittamistarkoituksen osalta MAO katsoi, että asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi toisaalta väitetty vahinko tai toisaalta se, että Game Lounge Ltd:llä olisi ollut tarkoitus vahingoittaa Suomen Aikidoliittoa.

MAO ratkaisi asian katsoen, ettei verkkotunnusta finland-aikikai.fi ole kokonaisuutena arvioiden merkitty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Valitus oli näin ollen hylättävä.

(JT)

Alempi oikeusaste

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 13.11.2019 asiassa diaarinumero Traficom/742/08.01.02/2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatverkkotunnukset
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.