MAO:520/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/445
Ratkaisun päivämäärä9.12.2019
Tuomion numero520
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 14 § 1 mom. 7 kohta, 6 § 1 mom. 2 kohta
Tavaramerkin nimiNFC FIGHT NIGHT (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Zuffa, LLC
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, aiheuttaako luokan 25 tavaroille rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sekaannusvaaran aiemmin luokan 41 palveluille rekisteröityihin EU tavaramerkkeihin UFC, UFC (kuvio) ja UFC FIGHT NIGHT sekä siitä, oliko tavaramerkin rekisteröinnille este kyseisten EU tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

PRH oli Zuffa, LLC:n väitteen johdosta katsonut, että sen EU tavaramerkit ja A:lle myöhemmin rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) eivät olleet sekoitettavissa keskenään ja hylännyt väitteen.

MAO arvioi tavaramerkkilain 6.1 §:n mukaista sekaannusvaaraa, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. MAO arvioi sekaannusvaaraa huomioiden sekä merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisön että tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden ja lopulta vertasi merkkejä toisiinsa.

Kohdeyleisön osalta MAO huomioi unionin oikeuskäytännöstä ilmenevällä tavalla (esim. C-342/97), että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste saattoi vaihdella tavara- tai palveluryhmän mukaan. Kyseisten tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö koostui tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

Tavaroiden ja palveluiden osalta katsoi, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat luokan 25 tavarat ”Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]” olivat ainakin heikosti samankaltaisia valittajan aikaisemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT luokan 41 kattamien palvelujen ”Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” kanssa. Tämä perustui siihen, että urheiluasusteita tavallisesti käytettiin edellä mainittujen palveluiden yhteydessä.

MAO vertaili merkkejä toisiinsa ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön näkökulmasta ja katsoi, että niitä oli pidettävä kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina. Arviossaan MAO otti muun ohella huomioon, että merkkien NFC FIGHT NIGHT ja UFC FIGHT NIGHT välillä oli vain yhden kirjaimen ero ja että ”fight” ja ”night” sisältyivät molempiin merkkeihin, vaikkakin merkkien erottamiskykyisimmät ja hallitsevimmat osat olivat ”NFC” ja ”UFC”.

Kokonaisuutena arvioiden merkkien välillä oli MAO:n arvion mukaan sekaannusvaara. Sen vuoksi ei ollut tarvetta erikseen lausua tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen liittyvästä suojasta.

MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

(AL)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.