MAO:547/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/53 ja 2019/54
Ratkaisun päivämäärä19.12.2019
Tuomion numero547
Laki, lainkohtaSopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §, 6 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
Osapuolet, vastaaja(t)Arctic China Oy

Asiassa oli ensisijaisesti kyse Arctic Chinan aputoiminimien ja verkkotunnuksen käytön kieltämisestä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella ja toissijaisesti toiminimilain perusteella. Lisäksi asiassa oli kysymys siitä, olivatko Arctic Chinan aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröity toiminimilain vastaisesti ja tuliko rekisteröinti siksi kumota. Asiassa oli myös kysymys vahingonkorvauksen määräämisen edellytyksistä.

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag harjoitti Ruotsin Lapissa matkailutoimintaa Aurora Sky Station -nimisessä turistikohteessa vuodesta 2007 lähtien. Yhtiöllä oli Ruotsissa rekisteröity tavaramerkit Aurora Sky Station ja Aurora Sky Station Abisko N68.2 E18.4 Lapland (kuvio). Aurora Sky Station tavaramerkki oli lisäksi rekisteröity Norjassa. Suomalaiselle Arctic Chinalle oli 4.10.2017 rekisteröity verkkotunnus X sekä 20.2.2018 aputoiminimet Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station.

SopMenL 1 §:n 1 mom. mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Riittävän omaperäisen merkin haltija voi saada SopMenL yleislausekkeen nojalla suojaa myöhempää verkkotunnuksen ja aputoiminimen rekisteröintiä vastaan.

Asiassa esitetyn perusteella suomalaisen Arctic Chinan toimitusjohtaja oli vieraillut STF:n turistikohteessa 3-4.2.2017 ja tullut samalla tietoiseksi STF:n käyttämistä tavaramerkeistä. Yhtiö oli selvittänyt, ettei merkkejä oltu rekisteröity Suomessa ja hakenut aputoiminimien ja verkkotunnusten, jotka olivat sanojen järjestystä lukuun ottamatta vastaavat kuin STF:n, rekisteröimistä.

MAO arvioi, että Arctic China oli käyttänyt tunnuksia elinkeinotoiminnassaan tietoisena STF:n samoista tai vastaavista kaupallisista tunnuksista, jotka olivat olleet Ruotsissa ja Norjassa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tunnuksia käytettiin samalla toimialalla ja niiden kohdeyleisö muodostui ainakin osin samoista matkailijoista, joten vertailtavat tunnukset olivat sekoitettavissa toisiinsa. Arctic China oli MAO:n arvion mukaan hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja menetellyt SopMenL 1 §:n 1 momentin vastaisesti.

MAO totesi, että toiminimilakiin ei sisälly säännöstä vilpillisessä mielessä tehdyn toiminimen rekisteröintihakemuksen hylkäämisestä tai rekisteröidyn toiminimen kumoamisesta vilpillisyyden perusteella. STF ei ollut väittänyt tavaramerkkiensä olevan suojattuja Suomessa. Tavaramerkkien alueellisesta suojasta lausuttu huomioon ottaen MAO katsoi, ettei STF ollut esittänyt perusteitä kumota Arctic Chinan aputoiminimien Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station rekisteröintejä. Vaatimus tuli siksi hylätä.

Vahingonkorvauksen osalta MAO lausui, ettei STF ollut esittänyt mitään näyttöä vahingon aiheutumisesta, jonka vuoksi vahingonkorvausvaatimus oli hylättävä.

MAO kielsi Arctic China Oy:tä käyttämästä tunnuksia Sky Aurora Station ja Aurora Sky Station ja vastaavia rekisteröityjä aputoiminimiä sekä verkkotunnusta X ravintola-, kuljetus- ja majoituspalveluiden ja revontulien tarkkailuun liittyvien palveluiden tunnuksena ja markkinoinnissa. Kiellon tueksi MAO asetti uhkasakon. Muilta osin MAO hylkäsi STF:n pääasiavaatimukset.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanataputoiminimi, sopimaton menettely, toiminimet
Huomautukset

Päätös luettavissa täältä.