MAO:549/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/114
Ratkaisun päivämäärä19.12.2019
Tuomion numero549
Laki, lainkohtaToiminimilain 1 §:n 2 momentti, 9 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Traficon Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys PRH:n rekisteröintipäätöstä koskevasta muutoksenhausta ja päätöksen lainmukaisuuden eli sen arvioimisesta, oliko aputoiminimeä TrafiCom pidettävä valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla harhaanjohtavana.

Traficon Oy oli ilmoittanut PRH:lle rekisteröitäväksi aputoiminimen TrafiCom, toimialanaan  ”liikenne- ja kommunikaatiotekniikkaan liittyvä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutoiminta Arkangelin sivutoimipisteessä”. PRH pyysi yhtiötä täydentämään ilmoitustaan niin, että aputoiminimen tuli olla osa yhtiön toimialaa, eikä sitä laajempi. Seuraavaksi yhtiö ilmoitti toimialan  ”liikennealaan liittyvää suunnittelua ja konsultointia Arkangelin sivutoimipisteessä”. PRH hylkäsi aputoiminimen rekisteröinnin harhaanjohtavuuden perusteella. PRH katsoi, että aputoiminimi oli omiaan antaaman käsityksen, että sillä harjoitettava liiketoiminta liittyi valtion elimen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimintaan. Kolmas henkilö voisi tällöin kuvitella asioivansa viranomaisen kanssa asioidessaan Traficon Oy:n kanssa.

Traficon Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja vahvistaa sen oikeuden aputoiminimeen TrafiCom tai palauttaa asian PRH:lle aputoiminimen TrafiCom rekisteröintiä varten.

Toiminimilain 9 §:n mukaan toiminimi ei saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen eikä omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp) mukaan kiellettynä on pidettävä toiminimen käyttöä, joka aikaansaa yleisössä mielikuvan, että elinkeinonharjoittajan toiminta liittyy valtion elimen tai tunnetun etujärjestön toimintaan. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn mukaan harhaanjohtavuutta arvioidaan abstraktista näkökulmasta, yleisölle välittyvän vaikutelman kautta.

MAO katsoi, että saadun selvityksen perusteella Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimeä Traficom oli käytetty eri yhteyksissä muun muassa vuosina 2017 ja 2018. Nimi oli siis ollut yleisesti tiedossa jo ennen kuin Liikenne- ja viestintävirasto aloitti toimintansa vuonna 2019. Aputoiminimi oli identtinen viraston oheisnimeen nähden, joka oli yleisön tuntema. Tällöin oli mahdollista, että kolmas henkilö voisi kuvitella asioivansa viranomaisen kanssa asioidessaan Traficon Oy:n kanssa.

Markkinaoikeus katsoi, että aputoiminimi oli omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

(AL)

 

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.2.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatharhaanjohtavuus, toiminimet
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.