Tillgänglighetsutlåtande: IPRonline

IPR University Center arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten IPRonline. IPR University Center åtar sig att göra tjänsten IPRonline tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

 

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 22 september 2020. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

 

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

 

Icke tillgängligt innehåll

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna):

  • 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade). Textalternativ saknas.
  • 1.4.3 Kontrast (minimum). Det finns brister i kontrasterna mellan text, bakgrund och grafiska element.
  • 2.1.1 Tangentbord. Vissa filer kan inte hanteras med enbart tangentbordet.

 

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på IPRonline, ge först feedback till oss på IPR University Center. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

 

Om du inte är nöjd med svaret du får från IPR University Center eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

 

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000