MAO:626/18

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/721
Ratkaisun päivämäärä13.12.2018
Tuomion numero626
Laki, lainkohtaPatenttilaki 1, 2, 8 ja 25 §
Riidanalaisen patentin numeroFI 122428
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Forchem Oyj
Osapuolet, vastaaja(t)Arizona Chemical

Asiassa oli kyse valituksesta Patentti- ja rekisterihallituksen antamaan päätökseen. MAO arvioi, onko patenttihakemuksessa annettu selitys patenttilain 8 § 2 momentin mukainen sekä onko keksintö uusi patenttilain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Vastaaja Arizona Chemicalille on myönnetty 31.1.2012 patentti nimeltä ”Rasvahappokoostumus ja sen käyttö” numerolla FI 122428. Kysymyksessä oleva keksintö koskee mäntyöljyrasvahappokoostumusta, mikä koostuu itsenäisistä patenttivaatimuksista sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista. Kantaja Forchem Oyj teki PRH:lle väitteen patenttia vastaan ja vaati patentin kumoamista kokonaisuudessaan. PRH hylkäsi väitteen päätöksellä 10.10.2016 ja pysytti patentin voimassa muutetussa muodossa.

Forchem Oyj valitti päätöksestä markkinaoikeuteen ja vaati markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n antaman päätöksen sekä kumoamaan patentin numero FI 122428 kokonaisuudessaan. Forchem Oyj esitti valituksen perusteina, ettei kysymyksessä olevaa keksintöä ole esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voisi selityksen perusteella käyttää keksintöä. Lisäksi itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen koostumus ei ole uusi eikä koostumus eroa selvästi tunnetusta tekniikasta (keksinnöllisyys).

MAO arvioi ensinnäkin, onko patentissa esitetty keksintö selitetty patenttilain 8 § 2 momentin edellyttämällä tavalla niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Toiseksi MAO arvioi, onko keksintö tullut tunnetuksi ja eroaako keksintö olennaisesti siitä, mikä on ollut tunnettua tekniikan tason mukaisista ratkaisuista. Patenttilain 2 § 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

MAO totesi patentin koostumuksen riittävän selityksen osalta, että sen valmistusmenetelmää kuvataan varsin yksityiskohtaisesti sekä patenttivaatimuksen 1 mukainen koostumus on myös varsin yksityiskohtainen, joten alan ammattimies pystyy ilman kohtuutonta vaivaa valmistamaan koostumuksen. Kysymyksessä olevaa patenttia vastaava eurooppapatentti oli kaatunut valituskäsittelyssä, mutta MAO arvioi, etteivät Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan antamat loppupäätelmät sovellu käsiteltävässä asiassa itsenäisen patenttivaatimuksen 1 riittävän selityksen arviointiin, koska niitä ei oltu rajattu ainoastaan koostumuksen arviointiin.

Valittaja esitti, että keksinnöstä esitetty tuote-esite on tullut julkiseksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää ja lisäksi kahden muun viitejulkaisun perusteella voidaan osoittaa, että keksintö oli markkinoilla ennen patenttihakemusta. MAO totesi, että tuote-esitteestä D1 ei ilmene keksinnön kaikkia teknisiä piirteitä, joten esitteen julkaisu ennen patenttihakemusta ei ole este uutuudelle eikä viitejulkaisujen D2 ja D3 perusteella voida tehdä päätelmiä tuotteen koostumuksesta. Keksinnön koostumus katsottiin uudeksi.

MAO katsoi, että tuotteen koostumus eroaa selvästi siitä, mikä on tunnettua viitejulkaisujen perusteella. Perusteena koostumuksen olennaiselle eroamiselle oli, että vaikka alan ammattimies käyttäisi viitejulkaisujen D1 ja D7 mukaista koostumusta viitejulkaisu D8:ssa esitetyn kanssa, ammattimies ei päätyisi itsenäiseen keksinnön patenttivaatimuksen 1 mukaiseen rasvahappojakaumaan.

Valituksessa ei esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta PRH:n päätös olisi kumottava. MAO hylkäsi valituksen.

(LT)

Ylempi oikeusaste

KHO:2020:115

Asiasanatkeksinnöllisyys, keksinnön selitys, patentit, patenttivaatimukset, uutuus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.

PRH:n päätös luettavissa täältä.